Synpunkter och klagomål inom omsorg och hjälp

Synpunkter, beröm eller klagomål ger oss värdefull information och hjälper oss att förbättra våra verksamheter.

  1. Om du är missnöjd med den vård eller omsorg som du fått ska du i första hand kontakta enhetschefen för den aktuella verksamheten. De är skyldiga att ta emot klagomål och synpunkter och ska vid behov vidta åtgärder för att händelsen inte ska inträffa igen.
  2. Om du är missnöjd med enhetschefens hantering av klagomål eller agerande kan du vända dig till verksamhetschef på socialkontoret för att framföra dina klagomål.

Verksamheten bör svara inom fyra veckor. Ditt klagomål ska besvaras på ett lämpligt sätt och innehålla en förklaring till vad som har hänt. Närmsta enhetschef ansvarar sedan för att vidtagna åtgärder följs upp.

Tänk på att vara så konkret som möjligt

Dina synpunkter eller klagomål kan gälla exempelvis bemötande, behandling eller kommunikation. För att det ska bli lättare att utreda händelsen är det bra om du kan beskriva:

  • Vad det är som har hänt.
  • När och var händelsen inträffade.
  • Vilka konsekvenser händelsen fick för dig eller din närstående.

Hur kan jag lämna synpunkt eller ett klagomål?

Via e-tjänsten kan du lämna dina klagomål och synpunkter och skicka in till oss. Ditt meddelande registreras och vi ser till att det når rätt person.

Du kan även lämna dina klagomål eller synpunkter muntligen direkt till den det berör eller med vanlig post.

Du kan välja att vara anonym då du lämnar synpunkter eller klagomål. Då utreder vi händelsen men kan tyvärr inte lämna något svar.

Tänk på att det du skriver blir en allmän handling vilket kan innebära att andra invånare kan läsa det du skrivit om det inte omfattas av sekretess. Ibland kan hela eller delar av ett klagomål sekretessbeläggas.

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av ditt klagomål eller om du tycker att det finns allvarliga brister i en verksamhet kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Mer information och kontaktuppgifter hittar du på IVO:s hemsida.

Patientnämnden

Patientnämndens uppgift är att hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram dina klagomål och synpunkter och se till att de blir besvarade. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på Patientnämndens hemsida

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2022