God man, förvaltare, förmyndare

En vuxen person som av olika orsaker behöver hjälp med att sköta sin ekonomi och kontakter med myndigheter kan få hjälp av en god man eller förvaltare.

En god man eller förvaltares huvudsakliga uppgift är att representera någon som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Att vara god man eller förvaltare innebär att du ombesörjer att personen får vård och stöd i vardagen - inte att du själv utför det.

För dig som vill ha en god man

Det är tingsrätten som utser en god man eller förvaltare. Ansökan om godmanskap kan göras på tre olika sätt:

Mer information om god man, förvaltare och förmyndare hittar du på Eskilstuna kommuns webbplats.

Gemensam överförmyndarnämnd

Strängnäs kommun har en gemensam överförmyndarnämnd med Eskilstuna kommun. Nämnden har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. 

Kontaktuppgifter till överförmyndarnämnden

Kansliet är placerat på Värjan i Eskilstuna, Alva Myrdalsgata 5.

Årsräkningar och redogörelser kan lämnas i Kontaktcenter i Strängnäs kommun på Nygatan 10.

Det är för tillfället inte möjligt att boka fysiska träffar med handläggare på plats i Strängnäs. Du som är god man/förvaltare i Strängnäs kommun erbjuds istället att boka digital träff med handläggare genom att skicka en förfrågan till overformyndarkontoret@eskilstuna.se

Handläggare nås på 016-710 50 80. Handläggarnas telefontider hittar du via den här länken God man, förvaltare och förmyndare - Eskilstuna kommun.

För dig som vill bli god man

Vill du ställa upp som en medmänniska och vara ett stöd för någon annan?

Det finns många människor i samhället som är i behov av hjälp för att få en fungerande vardag. De kan till exempel behöva hjälp med att betala räkningar, kontakta myndigheter eller se till att de får rätt vård.

Överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs behöver hela tiden hitta nya och lämpliga personer som kan tänka sig att hjälpa andra.

Läs mer om uppdraget på Eskilstuna kommuns webbplats.

Behöver du råd och stöd i ditt uppdrag som god man eller förvaltare?

Har du frågor eller funderingar kring årsräkningar eller andra frågor kopplat till ditt uppdrag är du välkommen att vända dig till föreningen Strängnäs frivilliga samhällsarbetare.

Kontakta föreningen via telefon 072-211 63 56 eller genom att skicka e-post till henrik@morner.com.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2024