Jobbtorg Strängnäs

Jobbtorg ska hjälpa invånarna att hitta sin väg till egen försörjning genom arbete, sysselsättning eller annan kompetenshöjande insats. Vi erbjuder stöd till personer som är i behov av ekonomiskt bistånd. Du kan också få hjälp om du är 16-20 år och inte går i skolan.

Arbetsmarknads­insatser

Jobbtorg Strängnäs har som mål att kunna erbjuda helhets­lösningar för de som av olika skäl står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, höja utbildningsnivån och få fler i jobb. Detta görs bland annat i samverkan med enheten Arbete och Service, Komvux, Arbetsförmedlingen, näringslivet och andra aktörer på arbetsmarknaden. 

För att du ska få hjälp med en insats av något slag krävs att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och eller får ekonomiskt bistånd från Strängnäs kommun. Du kan också få hjälp om du är 16-20 år och inte går i skolan genom i Kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Insatserna handlar oftast om vägledning, praktik eller anställning med stöd i den kommunala verksamheten och jobbsökaraktiviteter.

Onsdagar klockan 13–16 erbjuder vi öppen vägledningssupport för alla medborgare i kommunen gällande jobbsökande, bostadssökande, CV

Jobbtorg Strängnäs lokaler ovanför Ica Bengtsson (ej reception).

Vi arbetar särskilt med:

Har du hoppat av skolan? Eller påbörjade du aldrig dina gymnasiestudier? Nu kan du skaffa dig gymnasiekompetens på Komvux eller folkhögskola med hjälp av ett utbildningskontrakt. Kontakta Jobbtorg för mer information.

Kan jag få ett utbildningskontrakt?
Du kan få ett utbildningskontrakt om du

  • är inskriven på Arbetsförmedlingen
  • är 20−24 år
  • saknar fullständig gymnasieutbildning
  • inte deltar i etableringsuppdraget
  • bor i en kommun där det finns en överenskommel­se om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen.

Under åren 2016 till 2018 har socialkontoret i Strängnäs kommun samt arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun arbetat i ett utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram en modell för hur man kan individanpassa stödet till kommunernas försörjningsstödstagare mot varaktigt arbete. Projektet har delfinansierats av Europeiska Socialfonden (ESF).

IMA-modellen kan bidra till en långsiktigt hållbar minskning av kostnaden för ekonomiskt bistånd. Att arbeta efter denna modell minskar risken för att människor under lång tid deltar i olika insatser utan att någonsin nå ett varaktigt arbete. Modellen bygger på ett individuellt anpassat stöd som skapar sammanhang och väcker hopp. En viktig utgångspunkt i modellen är att individen har ett tydligt eget ansvar för sin väg till ett varaktigt arbete och att organisationen skapar förutsättningar för individen att axla det ansvaret.

Mer information om IMA-modellen i sin helhet

Är du arbetssökande och vill få hjälp med jobbsökande? Jobbrum är till för alla som vill ha hjälp med att hitta olika sökvägar för att få ett jobb.

Kommande datum under hösten 2019 är: 6/9, 4/10, 1/11 och 6/12 klockan 9.00 - 10.30

Strängnäs kommuns arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategin lyfter fram betydelsen av att arbeta för att:

  • så många som möjligt av kommunens medborgare ska vara anställningsbara,
  • på lång sikt skapa ett arbetssätt till utbildning, kompetensutveckling och entreprenörskap,
  • främja tillväxt av nya sysselsättnings- och arbetstillfällen i kommunen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2019
Omsorg och hjälp