IMA - individuella möjligheter till arbete

IMA-modellen ger varaktigt stöd till så väl individ som företag för att skapa möjligheter till inkludering i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Modellen bygger på ett individuellt anpassat stöd som skapar sammanhang och väcker hopp. En viktig utgångspunkt i modellen är att individen har ett tydligt eget ansvar för sin väg till ett varaktigt arbete och att organisationen skapar förutsättningar för individen att axla det ansvaret.

IMA-modellen innebär:

  • Ett varaktigt arbete är alltid målet.
  • Kontinuitet och koordination präglar hela processen.
  • Den gemensamma planeringen/arbetsmarknadsplaneringen beaktar och hanterar individens hela livssituation.
  • Stödet är individuellt anpassat och inte begränsat i tid.
  • Stort fokus läggs på arbetsgivarrelationer.

För vem är IMA?

Modellen är universell på så sätt att enda kriteriet för att delta är att du är arbetslös och behöver stöd i att hitta en varaktig anställning.

Varför IMA?

Genom IMA-modellen skapas möjlighet för individen att ingå i ett sammanhang och matcha rätt resurser, passande förmåga, till lämpligt arbete och arbetsgivare.

Modellen kan bidra till en långsiktigt hållbar minskning av kostnaden för ekonomiskt bistånd. Att arbeta efter denna modell minskar risken för att människor under lång tid deltar i olika insatser utan att någonsin nå ett varaktigt arbete. Modellen bygger på tillit och en tro på att alla individer vill och kan ta ett eget ansvar samt att höga förväntningar leder till starka prestationer.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2019