Feriepraktik 2020

Skolkamrater som umgås

Feriepraktik – för dig som är nyfiken på arbetslivet

Genom våra feriepraktikplatser, för dig mellan 16 och 18 år, hoppas vi att du får en inblick i arbetslivet. En feriepraktik kanske hjälper dig när du ska välja yrke i framtiden. Som arbetsgivare vill vi visa vår breda verksamhet. Kanske väljer du att så småningom arbeta inom den kommunala verksamheten?

Frågor?

Om du inte hittar svaret på din fråga i de listade vanliga frågor och svar nedan kan du skicka e-post till feriepraktik@strangnas.se.

Frågor om ansökan:

Alla som under 2020 fyller 16, 17 eller 18 år och är folkbokförda i Strängnäs kommun.

Extra feriepraktikplatser under sommaren 2020

Kommunen har genom samverkan med Arbetsförmedlingen fått möjlighet att erbjuda extra feriepraktikplatser under sommaren 2020.

Platserna i extrasatsningen kommer vara i kommunens regi och är möjliga att söka för ungdomar 16-18 år och de som (oberoende av ålder) är inskrivna i kommunernas aktivitetsansvar.

Ansökan är nu stängd.

Feriepraktiken är tre veckor lång och ryms inom perioden vecka 25-33.

Period 1: vecka 25-27 (15 juni-5 juli)

Period 2: vecka 28-30 (6 juli – 26 juli)

Period 3: vecka 31-33 (27 juli – 16 augusti)

Du arbetar vanligtvis sex timmar per dag med uppehåll för obetald lunch. Om exempelvis midsommarafton infaller under din period får du möjlighet att arbeta in den dagen. Om din arbetstid innebär att du ska jobba under kväll och/eller helg utgår OB-tillägg.

Du får maximalt arbeta 90 timmar inom feriepraktiken.

Frågor om erbjudandet:

Besked skickas ut från 20 maj. Detta sker via den e-post som är angiven i ansökan.

De som inte ännu fått besked om placering står på en reservlista och vi jobbar för att så fort vi kan kunna erbjuda lediga platser till ungdomar som sökt.

Utifrån rådande omständigheter har planeringen och arbetet med feriepraktikplatserna fördröjts och vi beklagar detta. Information ges löpande via denna sida och frågor besvaras via feriepraktik@strangnas.se .

Nej, men om du upplever att din feriepraktik av någon anledning inte fungerar som du tänkt dig så tala om det för din handledare. Ofta kan man hitta en gemensam lösning.

Tidsperioden är den du sökte om i din ansökan. Vi har ingen möjlighet att erbjuda dig en annan tidsperiod. De platser som du eller andra tackar nej till lottas ut till de som inte fått en plats.

Olika arbetsplatser inom kommunens verksamheter kräver olika typer av registerutdrag från Polisens belastningsregister när det gäller feriepraktiken. Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och som är skäligen misstänkt för brott.

Den blankett som kan vara aktuell är "Arbete inom skola och förskola".

Vänligen kontrollera nedan vad som krävs för just din arbetsplats och att du har begärt rätt registerutdrag. Annars gör omgående en ny ansökan då det tar tid att få utdraget hemskickat. 

Arbetsplatser som inte kräver utdrag från belastningsregistret:

Jobbtorg
Thomasgymnasiet
Samhällsbyggnadskontoret
Daglig verksamhet och sysselsättning
Turistbyrån
Multeum
Stadsmiljö-och serviceenheten

Arbetsplatser som kräver utdrag från belastningsregistret – blankett för skola och förskola

Arbete och Service
Måltidsservice
Vasaskolans fritidshem
Paulinska skolan
Finningeskolan
Karinslundsskolans fritidshem
Fritidsenheten – Fotbollskollo
Fritidsenheten – Fritidsbank

Frågor om lön:

Ersättningen gäller från det år man fyller:

16-17 år (födda 2003-2004): 77 kronor i timmen.

18 år (födda 2002): 85 kronor i timmen.

Praktikersättningen inkluderar semesterersättning.

Lönen betalas ut via Sparbanken Rekarne. För att få pengarna insatt på ditt bankkonto måste du fylla i och skicka in blanketten i länken nedan till Sparbanken Rekarne. OBS! Det gäller inte dig som har konto via Swedbank eller Sparbanken.

På Skatteverkets hemsida får du information om du behöver betala skatt för din lön. Läs här

Om arbetsplatsen:

Vänd dig till din handledare som så snart som möjligt kontaktar feriepraktiksamordningen. Det gäller även om du skadar dig på väg till eller från praktiken. Du är försäkrad genom kommunen. Om du skadar dig ska du även vända dig till sjukvården.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2020