Feriepraktik 2023

Feriepraktik – för dig som är nyfiken på arbetslivet. Praktiken är tre veckor lång och ryms inom perioden vecka 24-32.

Är du född mellan 2005 och 2007 och vill få in en fot på arbetsmarknaden?

Feriepraktik ger dig en chans att testa på ett av alla roliga yrken som finns inom den kommunala verksamheten. Vi vill visa vår breda verksamhet och hoppas att feriepraktiken kan ge dig inspiration att välja yrke i framtiden. Kanske väljer du Strängnäs kommun till din framtida arbetsgivare?

Ansökan till feriepraktiken 2023 har stängt

Lottningen är nu klar och årets platser är tillsatta. I år var det 485 sökande till våra 200 feriepraktikplatser. Alla som har sökt ska ha fått besked via e-post och Varbi.

Frågor?

Om du inte hittar svaret på din fråga i de listade vanliga frågor och svar nedan kan du skicka e-post till feriepraktik@strangnas.se

Frågor om ansökan:

Alla som under 2023 fyller 16, 17 eller 18 år och är folkbokförda i Strängnäs kommun.

Du kan söka feriepraktik inom flera av kommunens verksamheter. Platser finns inom, måltid, fastighetsskötsel/trädgård/vaktmästeri/lokalvård, administration, entreprenörskap, turism, kultur, samhällsbyggnad, service, vård och omsorg.

Feriepraktiken är tre veckor lång och du kan ansöka om en plats under följande perioder:

Period 1: vecka 24, 25 och 26
Period 2: vecka 27, 28 och 29
Period 3: vecka 30, 31 och 32

Du arbetar vanligtvis sex timmar per dag med uppehåll för obetald lunch.

Du får maximalt arbeta 90 timmar inom feriepraktiken.

Frågor om erbjudandet:

När får jag veta om jag har fått feriepraktik?

Du som sökt feriepraktik kommer att få svar den 14 april med information om du tilldelats en plats eller ej.

Du som tilldelas en plats och vill behålla platsen måste tacka JA senast den 24 april. Om vi inte får ett svar kommer platsen gå till en annan sökande. Du som inte har blivit erbjuden en feriepraktiksplats har fått ett e-postmeddelande om att du står som reserv. Om du skulle bli erbjuden en reservplats notifierar vi dig via e-post.

Frågor besvaras via feriepraktik@strangnas.se.

Nej, men om du upplever att din feriepraktik av någon anledning inte fungerar som du tänkt dig så tala om det för din handledare. Ofta kan man hitta en gemensam lösning.

Tidsperioden är den du sökte om i din ansökan. Vi har ingen möjlighet att erbjuda dig en annan tidsperiod. De platser som du eller andra tackar nej till lottas ut till de som inte fått en plats.

När du blir tilldelad din feriepraktikplats framgår det på ditt erbjudande om du behöver ett registerutdrag från Polisens belastningsregister.

Olika arbetsplatser inom kommunens verksamheter kräver olika typer av registerutdrag från Polisens belastningsregister när det gäller feriepraktiken. Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och som är skäligen misstänkt för brott.


Blankett: Utdrag för arbete inom skola eller förskola

Blankett: Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg


Beställ utdraget så snart du tilldelats din plats via polisens hemsida

Frågor om lön:

För 2023 är lönen:

79 kr i timmen för dig som är född 2006 eller 2007,

87 kr i timmen för dig född 2005.

Praktikersättningen inkluderar semesterersättning.

Praktikersättningen betalas ut via Sparbanken Rekarne. För att få ersättningen insatt på ditt bankkonto måste du fylla i ”Meddela bankkonto” (i länken nedan) och lämna till Sparbanken Rekarne i Strängnäs. Denna blankett fyller du i på din kontraktsskrivning. Du behöver anmäla ditt konto till Sparbaken Rekarne oavsett vilken bank du har.

Ersättningen betalas ut månaden efter du arbetet efter inlämnad tjänstgöringsrapport. Den ska vara ifylld och underskriven av dig och sedan inlämnad till din handledare på arbetsplatsen. Utbetalningsdagar i kommunen under perioderna är den 25e varje månad.

Har du frågor kring utbetalning, kontakta i första hand din handledare på arbetsplatsen.

Bankuppgifter (blankett) , 282 kB.

På Skatteverkets hemsida får du information om du behöver betala skatt för din lön. Läs här

Måste jag betala skatt?

Om du ska betala skatt eller inte beror på vilka andra inkomster du har under året.

Tjänar du mindre än 22 208 kr under år 2023 behöver du inte betala skatt.

För att skatt inte ska dras från din lön måste blanketten ” Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag (SKV 434) | Skatteverket ” fyllas i och lämnas i samband med att du skriver under ditt anställningsavtal.

Om arbetsplatsen:

Feriepraktik är en handledd praktik där man inte ersätter ordinarie personal utan istället är en extra resurs i verksamheten. Du förväntas vara närvarande, följa instruktioner och utifrån din förmåga prova olika arbetsuppgifter.

Vänd dig till din handledare som så snart som möjligt kontaktar feriepraktiksamordningen. Det gäller även om du skadar dig på väg till eller från praktiken. Du är försäkrad genom kommunen. Om du skadar dig ska du även vända dig till sjukvården.

Vid sjukdom måste du meddela din handledare. Rutinen och vem du ska kontakta får du veta av arbetsplatsen.

Du har ingen semester eller lediga dagar att plocka ut. Ledighet för enskilda angelägenheter kan godkännas. Prata med din handledare på arbetsplatsen. Du kommer inte att få någon lön för dagar med frånvaro.

Nej, vi står inte för resekostnader till och från arbetsplatsen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2023