Självmord och självmordstankar

Här kan du läsa om vad du kan göra om du själv eller någon i din närhet har självmordstankar och vad det finns för riskfaktorer och varningssignaler. Här finns även information om kommunens arbete med suicidprevention och aktuella aktiviteter inom området.

Behöver du akut hjälp, ring 112!

Självmord och självmordstankar

Självmordstankar kan vara en konsekvens av psykisk ohälsa eller att man har fått problem och hamnat i en situation som känns omöjlig att ta sig ur. Det kan drabba vem som helst. Om du eller någon i din närhet har självmordstankar finns hjälp att få.

Riskfaktorer och varningssignaler

De starkaste riskfaktorer för självmord är tidigare självmordsförsök och psykisk sjukdom.

Ytterligare exempel på riskfaktorer är:

  • Förlust: av en närstående, en relation, av arbete, status, pengar.
  • En större besvikelse: misslyckad examen, tentamen, utebliven befordran, mobbning, kränkning
  • Sjukdom: depression, psykisk sjukdom, allvarliga kroppsliga sjukdomar, missbruk.
  • Social isolering och ekonomiska svårigheter.
  • Konflikter med andra personer, våld eller erfarenheter av fysisk misshandel eller sexuellt utnyttjande i barndomen

Suicidförebyggande insatser — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Varningssignaler kan till exempel vara om en person

  • Har starka känslor av meningslöshet och hopplöshet
  • Drar sig undan från familjen, kompisar och saker som hen brukar tycka är roligt
  • Får plötsliga och ovanliga vredesutbrott

Ytterligare exempel på varningssignaler finns på https://mind.se/om-sjalvmord/varningstecken-vid-sjalvmordsrisk/

Om du själv har självmordstankar

Om du har självmordstankar ska du inte hålla det för dig själv, utan söka hjälp. Prata med någon du har förtroende för, kontakta en stödlinje eller sök hjälp i vården.

På denna sida på 1177 kan du få mer råd och nummer till olika stödlinjer Till dig som har självmordstankar - 1177.

Akut hjälp - Strängnäs kommun (strangnas.se)

Om någon i din närhet har självmordstankar

Misstänker du att någon i din närhet har självmordstankar? Genom att våga fråga och lyssna kan du rädda liv. Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv.

På 1177 finns bra råd om att hjälpa någon med självmordstankar:

https://www.1177.se/Sormland/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/sjalvmordstankar/hur-kan-du-hjalpa-en-person-som-har-sjalvmordstankar/

På mind.se finns 10 råd om hur man kan stötta någon med självmordstankar Så stöttar du någon med självmordstankar – Mind

Ibland kan du komma i kontakt med någon på nätet som uttrycker självmordstankar. Suicide Zero har tagit fram råd för hur man stöttar i en sådan situation.

Att möta någon med självmordstankar på nätet (suicidezero.se)

Så jobbar Strängnäs kommun med suicidprevention

Arbetet med suicidprevention behöver ske på bred front i olika verksamheter inom kommunen. I Strängnäs kommun finns en tjänsteperson, koordinator för social hållbarhet, som samordnar det suicidpreventiva arbetet i kommunen och det finns en arbetsgrupp med representanter från olika verksamheter som jobbar med att tillsammans driva arbetet framåt. Strängnäs kommun deltar också i både nationellt och regionalt samarbete kring suicidprevention.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2024