Riksfärdtjänst

Ska du resa utanför kommunen kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst inför jul och nyår 2022

Du som planerar att resa med riksfärdtjänst under jul och nyår behöver skicka in din ansökan senast 1 november.

Riksfärdtjänst är till för dig som på grund av en funktionsnedsättning får högre reskostnader. Resan sker med det billigaste färdsättet som genomförbart. Det innebär att resan i första hand beviljas med tåg, buss, flyg eller båt tillsammans med en ledsagare.

Riksfärdtjänst kan beviljas med taxi eller anpassat fordon om du inte kan resa med allmänna kommunikationer tillsammans med en ledsagare.

Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller enskild angelägenhet.

En ansökan om riksfärdtjänst bör vara färdtjänsthandläggare tillhanda senast 3-4 veckor innan planerad avresedag.

Kontakta kommunens kontaktcenter på 0152-291 00 för mer information om riksfärdtjänst.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2022