Riksfärdtjänst

När du behöver resa utanför kommunen kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst gäller för dig som har en funktionsnedsättning som innebär att du inte kan resa till normala reskostnader.

Den som på egen hand kan resa med den service som finns att tillgå från trafikbolagen i form av stationsledsagare, tågvärdar etcetera, har inte rätt till riksfärdtjänst.

Ansökan och kostnader för riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst ska ske i den kommun man är folkbokförd i. Om man beviljas riksfärdtjänst betalar resenären en egenavgift och kommunen den överskjutande kostnaden.

Egenavgiften är fastställd av staten och motsvarar ungefär normala reskostnader med allmänna kommunikationer. Kommunen beslutar också vilket färdmedel som ska användas för resan, till exempel tåg, flyg, taxi eller specialfordon.

Kommunen kan också bekosta en ledsagare som följer med på resan. Den funktionsnedsättning som resenären har får inte vara tillfälligt. I lagtexten är reglerna för beviljande formulerade på följande sätt:

En kommun skall lämna ersättning för resekostnader för personer som till följd av en stort och varaktig funktionsnedsättning måste färdas på ett särskilt kostsamt sätt.

Förutsättningar för att riksfärdtjänst ska beviljas är följande:

- Resan till följd av funktionsnedsättning inte till normala resekostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare.
- Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.
- Resan görs inom Sverige och från en kommun till en annan kommun.
- Resan görs med allmänna kommunikationer, taxi eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon.
- Resan inte redan bekostas, av någon annan anledning, av kommunen, regionen eller staten.
- Om den som söker tillstånd för riksfärdtjänst behöver ledsagare, får tillståndet omfatta även ledsagaren. Tillståndet får förenas med villkor om färdsätt.

Riksfärdtjänst inför sommaren 2024

Vid storhelger och under sommarmånaderna bör ansökan inkomma sex veckor före avresedatum.

Så här ansöker du om riksfärdtjänst

Du ansöker om riksfärdtjänst till kommunens riksfärdtjänsthandläggare. Under utredningen undersöks dina behov och dina möjligheter till resalternativ. Din ansökan behöver kompletteras med ett läkarintyg för att styrka dina begränsningar.

Ansökan bör inkomma senast fyra veckor innan avresedatum. Vid storhelger och under sommarmånaderna bör ansökan inkomma sex veckor före avresedatum.

Din ansökan skickar du till:
Strängnäs kommun Socialkontoret Myndighet
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Kontakta kommunens kontaktcenter på 0152-29100 för mer information om riksfärdtjänst.

Visste du att den allmänna kollektivtrafiken i allt större utsträckning blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar

Bussar och tåg har idag ofta lågt insteg, ramp eller rullstolslyft. Om du har behov av hjälp vid resa kan du boka gratis stationsledsagning. Se avsnittet Relaterade länkar för mer information.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2024