Vem kan ansöka

Färdtjänsten är behovsprövad och beviljas den som har en funktionsnedsättning som inte endast är tillfälligt utan varar i minst tre månader eller längre.

Det är inte enbart funktionsnedsättningen som avgör om man har rätt till färdtjänst utan också vilka möjligheter man har att använda kollektivtrafik. Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och är behovsprövat. Färdtjänst betraktas i första hand som en transportform, inte en form av bistånd.

För att vara berättigad till färdtjänst har du en funktionsnedsättning med en varaktighet om minst 3 månader samt att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Din funktionsnedsättning ska styrkas med ett läkarintyg

Ansökan om färdtjänst görs hos socialkontorets färdtjänsthandläggare som utreder ditt behov av färdtjänst. Socialkontorets färdtjänsthandläggare når du via kontaktcenter.

Om du är berättigad och beviljas färdtjänsttillstånd får du ett beslut och information hemskickat.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juli 2023