Sjukresor

Färdtjänsten gäller inte för sjuk- och behandlingsresor, det vill säga resor till och från vårdgivare eller tandvård.

Sjuk- och behandlingsresor

För mer information om dessa resor kontaktar du din vårdgivare eller Sjukreseenheten: 0155-24 73 57.

Sjuk- och behandlingsresor beställs hos Sörmlandstrafikens Servicecenter: 020-44 40 00.

Mer information finns på Region Sörmlands webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juli 2024