Sjukresor

Färdtjänsten gäller inte för sjuk- och behandlingsresor, det vill säga resor till och från vårdgivare eller tandvård.

Sjuk- och behandlingsresor

För mer information om dessa resor kontaktar du din vårdgivare eller Sjukreseenheten: 0155-24 73 57.

Sjuk- och behandlingsresor beställs hos Sörmlandstrafikens Servicecenter: 020-44 40 00.

Det här gäller med anledning av covid-19

Patient som ska resa till vaccination för covid-19 kan göra det avgiftsfritt utan sjukreseintyg. Beslutet gäller från 18 januari till och med 30 juni. Patienten bokar själv sin resa via Sörmlandstrafikens servicecenter telefon 020-44 40 00.

Mer information finns på Region Sörmlands webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2021