Rehabilitering

Rehabilitering innebär att du tränar upp olika funktioner eller förmågor efter en skada eller sjukdom. Rehabilitering kan ske både på vårdcentral, sjukhuset och i hemmet.

Har du varit sjuk eller skadat dig kan du få hjälp av kommunen med rehabiliterande åtgärder. Det kan till exempel vara träning, behandling, utprovning av hjälpmedel eller anpassning av bostaden. Hjälpen ser olika ut beroende på hur du bor och vi anpassar den alltid efter dina behov. Inom kommunen är det en arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast som gör den individuella bedömningen, förskriver och provar ut hjälpmedel. Du får instruktioner, information och träning i att använda dem.

Hjälpmedel skrivs ut till dig som ett lån

Du ansvarar för hjälpmedlet under lånetiden och det ska återlämnas när du inte längre behöver det. Om det kommer bort, förstörs eller inte lämnas tillbaka är du skyldig att ersätta det.

Vid utprovning av hjälpmedel tas en avgift ut och för vissa hjälpmedel tar landstinget ut en egenavgift.

Återlämningen sker till kommunens vårdcentraler, oavsett var hjälpmedlet är utprovat. Hjälpmedlen ska märkas tydligt med ditt personnummer för avregistrering.

Stora hjälpmedel, till exempel sängar eller duschstolar på hjul hämtas av chaufför från Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna. Ring arbetsterapeuten i hemsjukvården för hämtning.

Kontakt

 • Socialkontoret

  E-postadress:

  socialnamnden@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Fax 0152-296 05

 • Enhetschef Hemsjukvård och Rehabilitering

  Enhetschef Hemsjukvård och rehabilitering

  Telefon:

  0152-299 20

 • Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast

  Telefon:

  0152-299 23

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2019