Brottsförebyggande arbete

Det brottsförebyggande arbetet, med särskild inriktning på ungdomar, ska främst ske i den ordinarie verksamheten och i samverkan med andra myndigheter och civilsamhället.

Arbetet samordnas av kommunens trygghetssamordnare.
Det brottsförebyggande arbetet sker i lokala BRÅ-grupper. BRÅ står för Brottsförebyggande råd. I Strängnäs kommun finns fyra lokala BRÅ-grupper. Dessa finns i Åkers styckebruk, Mariefred, Stallarholmen och i Strängnäs. 

Lokala BRÅ

Det lokala BRÅ omfattar grundskolor med elever i årskurs 6 till 9 och gymnasieskolan. Friskolorna med elever i motsvarande åldrar bjuds in att vara med. Lokala BRÅ leds av trygghetssamordnaren.

I BRÅ ingår socialtjänsten, fritidsgårdsverksamheten och skolan. Tillsammans ska de arbeta med förebyggande insatser med kommunpolis, kyrkan och föreningslivet när ungdomar eller grupper av ungdomar kan hamna i riskzonen för brottslig verksamhet.

Samverkansavtal med polisen

Strängnäs kommun har sedan 2008 ett samverkansavtal med Polisen. Syftet är att visa samarbetet mellan polismyndigheten och Strängnäs kommun för att förebygga brott och öka tryggheten i Strängnäs kommun.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2019