Brottsförebyggande arbete

Här kan du ta del av information om hur Strängnäs kommun arbetar brottsförebyggande i den ordinarie verksamheten eller i samverkan med andra.

Kommunens brottsförebyggande arbete samordnas av trygghetssamordnaren. Det kan handla om grannsamverkan, trygghetsvandringar, båtsamverkan eller hur du skyddar dig mot brott och bedrägerier.

Samverkan med polisen

Strängnäs kommun har sedan 2008 ett samverkansavtal med Polisen. Syftet är att visa samarbetet mellan polismyndigheten och Strängnäs kommun för att förebygga brott och öka tryggheten i Strängnäs kommun. Kommunen och Polisen skriver också gemensamt under medborgarlöften. Löftena är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun.

Polisen och Länsstyrelserna har tagit fram ett material till vårdnadshavare som handlar om hur kriminella gäng rekryterar barn och ungdomar. I foldern Gängsnacket får du veta varningssignalerna du som vuxen ska se upp med och hur det går till när kriminella utnyttjar barn för brottslig verksamhet.

Läs och ladda ned foldern Gängsnacket

Materialet Gängsnacket riktar sig även till andra vuxna och är relevant även för skolpersonal.

Materialet finns även på nio andra språk, förutom svenska.
Gängsnacket | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se)

Särskild inriktning på ungdomar

Det brottsförebyggande arbetet, med särskild inriktning på ungdomar, ska främst ske i den ordinarie verksamheten och i samverkan med andra myndigheter och civilsamhället.

För kommunens brottförebyggande arbete i samverkan med andra använder vi väl beprövade modeller. De kallas lokala BRÅ (brottsförebyggande råd) och effektiv samordning för trygghet (EST). Där skapar vi tillsammans en gemensam lägesbild som pekar på behov och insatser på kort och lång sikt.

Lokala BRÅ

De lokala BRÅ-grupperna i Strängnäs kommun är indelade i fyra lokala grupper i Åkers styckebruk, Mariefred, Stallarholmen och Strängnäs.

Det lokala BRÅ omfattar grundskolor med elever i årskurs 6 till 9 och gymnasieskolan. Friskolorna med elever i motsvarande åldrar bjuds också in att vara med. Lokala BRÅ leds av kommunens trygghetssamordnare.

I BRÅ ingår socialtjänsten, fritidsgårdsverksamheten och skolan. Tillsammans ska de arbeta med förebyggande insatser med kommunpolis, kyrkan och föreningslivet när ungdomar eller grupper av ungdomar kan hamna i riskzonen för brottslig verksamhet.

Kommunens stöd för barn och unga

I kommunens organisation finns det flera verksamheter som jobbar särskilt med att se till att kommunens barn och unga får stöd och en meningsfull fritid. Du kan ta del av mer information om det arbetet på webbsidorna Stöd till barn och ungdomar och För dig som är ung i Strängnäs kommun .

Kommunikationsinsatser

Beroende på vilken problematik eller vilka behov som uppstår gör kommunen olika insatser när det behövs. Några exempel på det är kampanjer mot droger riktade till vårdnadshavare.

Här kan du läsa och ladda ner informationsmaterial för några prioriterade frågor:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2024