Trygghetsvandringar

cykelstig på Tosterön

Vad tycker du om området där du bor? Känner du dig trygg i ditt närområde? Finns det platser som du undviker eller finns det platser där du inte vill att barn ska gå själva? Tycker du att något på en viss plats fungerar bra och borde testas på en annan plats? Då kanske du ska vara med på en trygghetsvandring.

Trygghetsvandringar är en av de viktiga aktiviteterna som ska genomföras under året enligt medborgarlöftet, för att kommunen ska bli en tryggare plats att leva och bo i.

Hur funkar trygghetsvandringar?

Trygghetsvandringar är ett sätt att undersöka hur människor använder och trivs i sin närmiljö. Det går till så att en grupp människor tillsammans går genom ett område, som är bestämt i förväg, och tittar på det ur trygghetssynpunkt. Alla synpunkter ska sammanställas och följas upp, såväl det som behöver fixas, som det som fungerar bra.

I Strängnäs kommun bjuds du som boende och verksam i området in, som expert på just ditt närområde, att göra vandringen tillsammans med kommunens trygghetssamordnare, Polisen, teknik- och servicekontorets stadsmiljöenhet och Securitas.

Kommande trygghetsvandringar

Enligt Medborgarlöftet 2019 är det bestämt att vi ska genomföra fyra trygghetsvandringar i kommunen under året.

Läggesta och Marielund

Tid: 30 september kl 17
Plats: Samling vid Läggesta station
Vem: Alla som är intresserade heller har synpunkter är välkomna att gå med, det tar cirka 1,5 timme.

Stallarholmen – seniorvandring

Tid: 4 oktober kl 10
Plats: Samling vid Gula industrihuset
Vem: Särskilt fokus på seniorer den här gången.

Abborrberget, Strängnäs

Tid: 28 oktober kl 15
Plats: Samling där macken låg tills nyligen, där Flodins väg möter Mälarvägen.
Särskilt fokus på seniorer den här gången. Det tar cirka 1,5 timme.

Under våren 2019 genomfördes trygghetsvandringar i Åkers styckebruk och Strängnäs med fokus på seniorer. I september genomfördes en trygghetsvandring i Läggesta och Marielund.

Vill du följa med?

Eller har du förslag på platser som man borde titta på genom en gemensam trygghetsvandring?

Kontakta Marita Andersson, kommunens trygghetssamordnare, på telefon 0152-29229 eller mejl marita.andersson@strangnas.se

Trygghetsvandring som metod

I en trygghetsvandring ges också möjlighet till att fördjupa det demokratiska samtalet mellan medborgare och representanter för samhällets offentliga instanser.

Under inventeringen skriver man upp platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, och vilka konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen. I processen ingår att ta fram förslag på lösningar, och trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både för större och mindre åtgärder.

Även om vandringarna är ett verktyg för att identifiera platser som upplevs som särskilt utsatta och otrygga, är det också viktigt att uppmärksamma de platser som upplevs som trygga och trivsamma. Det kan handla om belysning, grönska, skicket på gångbanor, papperskorgar och parkbänkar, ibland bevakningskameror eller bra lås.

Vad händer med synpunkterna?

För brottsförebyggare och andra anställda i kommunen ger trygghetsvandringen en bra bild av hur de boende uppfattar sitt område och ett bra underlag för den brottsförebyggande planeringen.

Strängnäs kommun bjuder in till trygghetsvandringarna via kommunens webbplats och sociala medier, men ibland också i samverkan med olika föreningar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2019
Omsorg och hjälp