Trygghetsvandringar

cykelstig på Tosterön

Vad tycker du om området där du bor? Känner du dig trygg i ditt närområde? Finns det platser som du undviker eller finns det platser där du inte vill att barn ska gå själva? Tycker du att något på en viss plats fungerar bra och borde testas på en annan plats? Då kanske du ska vara med på en trygghetsvandring.

I medborgarlöftet de senaste åren trycker man på trygghetsvandringar som en viktig aktivitet att genomföra under året, för att kommunen ska bli en tryggare plats att leva och bo i.

Hur funkar trygghetsvandringar?

Trygghetsvandringar är ett sätt att undersöka hur människor använder och trivs i sin närmiljö. Då går en grupp människor tillsammans genom ett område, som är bestämt i förväg, och tittar på det ur trygghetssynpunkt. Alla synpunkter ska sammanställas och följas upp, såväl det som behöver fixas, som det som fungerar bra.

I Strängnäs kommun bjuds du som bor och verkar i området in, som expert på just ditt närområde, att delta i vandringen tillsammans med kommunens trygghetssamordnare, polisen, teknik- och servicekontorets stadsmiljöenhet och Securitas.

Trygghetsvandringar under 2020

Under hösten gör vi ett antal trygghetsvandringar med fokus på ungdomar som får möjlighet att berätta och visa platser som de tycker är otrygga. På de här riktade vandringarna deltar också Team ungdom och fritidsgårdarna.

Samling på den lokala fritidsgården klockan 17.30. Vi bjuder på fika efteråt.

  • 14 oktober Mariefred
  • 22 oktober Strängnäs
  • Datum kommer snart för Åkers styckebruk

Kommunen och polisen genomförde också en trygghetsvandring före coronautbrottet och det var med boende i området Finningevägen och Vallbyvägen i Strängnäs. Det som framkom under vandringen, t ex dålig belysning vid gångbanor eller växtlighet som försvårar sikt i trafiken, har beaktats och åtgärder tas av kommunen.

Här kan du ta del av resultatet från den genomförda trygghetsvandringen:

Trygghetsvandring Finningevägen/Vallbyvägen 2020

Trygghetsvandringar under 2019

I enlighet med medborgarlöftet för 2019 genomförde kommunen i samarbete med polisen 5 stycken trygghetsvandringar i kommunen under året. De platser som har haft vandringar är Läggesta och Marielund, Stallarholmen (seniorvandring), Abborrberget och Åkers styckebruk.

Här kan du ta del av resultaten från de genomförda trygghetsvandringarna under 2019:

Trygghetsvandring Aborrberget, Stallarholmen, Åkers styckebruk 2019

Trygghetsvandring Ekviken och Läggesta 2019

Vill du följa med?

Trygghetsvandringarna är öppna för alla. Har du egna förslag på platser som man borde titta på genom en gemensam trygghetsvandring, är du välkommen att kontakta Marita Andersson, kommunens trygghetssamordnare, på telefon 0152-29229 eller via mejl marita.andersson@strangnas.se

Trygghetsvandring som metod

I en trygghetsvandring ges också möjlighet till att fördjupa det demokratiska samtalet mellan medborgare och representanter för samhällets offentliga instanser.

Under inventeringen skriver man upp platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, och vilka konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen. I processen ingår att ta fram förslag på lösningar, och trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både för större och mindre åtgärder.

Även om vandringarna är ett verktyg för att identifiera platser som upplevs som särskilt utsatta och otrygga, är det också viktigt att uppmärksamma de platser som upplevs som trygga och trivsamma. Det kan handla om belysning, grönska, skicket på gångbanor, papperskorgar och parkbänkar, ibland bevakningskameror eller bra lås.

Vad händer med synpunkterna?

För brottsförebyggare och andra anställda i kommunen ger trygghetsvandringen en bra bild av hur de boende uppfattar sitt område och ett bra underlag för den brottsförebyggande planeringen.

Strängnäs kommun bjuder in till trygghetsvandringarna via kommunens webbplats och sociala medier, men ibland också i samverkan med olika föreningar.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2020