Brandstationer

Kommunens huvudbrandstation är belägen vid Kilenkorset strax utanför själva tätorten Strängnäs. Placeringen är strategiskt bra eftersom det är lätt att nå alla större vägar för att ta sig inom tätorten och ut till övriga delar av kommunen. Brandstationen byggdes 1998-99 och här finns även en mindre ledningscentral (RC 90) för kris och höjd beredskap.

Heltidspersonalen består av 33 personer som arbetar antingen dagtid eller i skift. I dagtidsorganisationen finns 5 brandbefäl, en enhetschef, en administratör och en fordonsreparatör. De arbetar under kontorstid och befälen ingår dessutom i utryckningsberedskap..

Skiftorganisationen består av 25 brandmän och befäl. De är uppdelade i fem skiftlag som arbetar omväxlande dag- och nattpass i ett schema på 42 timmar per vecka.

Heltidsstyrkan i Strängnäs består av ett befäl och fyra brandmän, anspänningstid 90 sekunder*.

RIB-anställning (tidigare kallad deltidsbrandman) innebär att personalen har andra arbetsgivare och kommer till brandstationen enbart vid larm och övningar. Personalen är uppdelad i skiftgrupper med beredskap var tredje eller fjärde vecka. Det finns tre RIB-kårer med 10 brandmän och befäl i beredskap fördelade på stationerna:

  • Strängnäs har en RIB-styrka med ett befäl och fyra brandmän, anspänningstid 10 minuter*.
  • Mariefred-Åker har en gemensam RIB-styrka med två stationer. Där finns ett befäl som första insatsperson (FIP) med eget utryckningsfordon samt två brandmän vardera från Mariefred respektive Åker, anspänningstid högst 6 minuter*.

* Med anspänningstid menas tiden från larm tills första brandbilen skall rycka ut.

Funktionen insatsledare fungerar i normalläget som högsta befäl och räddningsledare vid större larm i hela kommunen. Det är dagtidsbefäl som delar på insatsledarrollen och har beredskap i hemmet. Vid mindre insatser fungerar respektive styrkeledare i skiftgrupperna som räddningsledare.

Både heltids- och RIB-styrkor åker på sjukvårdslarm i väntan på ambulans (IVPA). Det innebär att de larmas samtidigt som närmaste lediga ambulans vid förmodade hjärtstopp. All personal har delegering och utbildning för att ge syrgas och att använda hjärtstartare.

Sedan slutet av 2022 har räddningstjänsten ett avtal med Södertörns Brandförsvarsförbund om operativ systemledning som innebär utlarmning och bakre ledning av insatta styrkor. I samarbetet ingår förutom Räddningstjänsten Strängnäs och Södertörns Brandförsvarsförbund även Sörmlandskustens Räddningstjänst, Räddningstjänsten Eskilstuna och Räddningstjänsten Flen. Totalt det det 17 kommuner i den operativa systemledningen. Ledningscentralen ligger i Lindvreten (Kungens kurva) och där finns ett Vakthavande befäl samt ledningsoperatörer i tjänst dygnet runt.

Vid större räddningsinsatser kan ledningsfunktionerna snabbt samordna insatsarbetet. De gemensamma ledningsfunktionerna RIL (Regional insatsledare) och VRCH (Vakthavande räddningschef) delas mellan de fem räddningstjänsterna i systemledningen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2024