Brandstationer

Kommunens huvudbrandstation är belägen vid Kilenkorset strax utanför själva tätorten. Placeringen är strategiskt bra eftersom det är lätt att nå alla större vägar för att ta sig inom tätorten och ut till övriga delar av kommunen. Brandstationen byggdes 1998-99 och här finns även en mindre ledningscentral (RC 90) för kris och höjd beredskap.

Heltidspersonalen består av 33 personer som arbetar antingen dagtid eller i skift. I dagtidsorganisationen finns 6 befäl, en personalhandläggare och en reparatör. De arbetar under kontorstid och befälen ingår dessutom i utryckningsberedskap.

Skiftorganisationen består av 25 brandmän och befäl. De är uppdelade i fyra skiftlag som arbetar omväxlande dag- och nattpass i ett schema på 42 timmar per vecka.

Det finns tre deltidskårer med 11 brandmän och befäl i beredskap fördelade på stationerna:

  • Mariefred tre brandmän, befäl, anspänningstid 6 minuter
  • Åker tre brandmän, befäl, anspänningstid 5 minuter
  • Strängnäs fem brandmän, befäl, anspänningstid 8 minuter

Med anspänningstid menas tiden från larm tills första brandbilen skall rycka ut.

Deltidsanställningen innebär att personalen har andra arbetsgivare och kommer till brandstationen eller skadeplats enbart vid larm och övningar. Personalen är uppdelad i tre skiftlag med beredskap var tredje eller fjärde vecka.

Funktionen insatsledare fungerar i normalläget som högsta befäl och räddningsledare vid larm i hela kommunen. Det är sju befäl som delar på insatsledarrollen, fyra från dagtids- och tre från skiftorganisationen. Vid mindre insatser fungerar respektive styrkeledare som räddningsledare.

RäddSam Mälardalen är ett samarbete mellan räddningstjänsten Strängnäs, räddningstjänsten i Eskilstuna, Mälardalens Brand- och räddningsförbund ( Hallstahammar, Surahammar och Västerås kommun) och räddningstjänsten i Flen. Samarbetet innebär ett operativt och nära samarbete i lokaler på brandstationen i Eskilstuna där finns ett Inre Befäl i tjänst dygnet runt som bemannas av befäl från Strängnäs, Eskilstuna,  Mälardalen Brand- och Räddningsförbund och Flen.

Vid större räddningsinsatser kan ledningsfunktionerna snabbt samordna insatsarbetet. De gemensamma ledningsfunktionerna RCB (Räddningschef i beredskap) och BiB (Brandbefäl i beredskap) delas mellan de sex kommunerna.

Både hel- och deltidstyrka åker på sjukvårdslarm i väntan på ambulans (IVPA). Det innebär att de larmas samtidigt som närmaste lediga ambulans vid förmodade hjärtstopp. All personal har delegering och utbildning för att ge syrgas och att använda hjärtstartare.

Stationens heltidsstyrka:

  • 1 Styrkeledare och 4 Brandmän, anspänningstid 90 sekunder
  • 1 Insatsledare i beredskap, anspänningstid 90 sekunder

Vid större insatser larmas även:

  • Brandbefäl i beredskap, anspänningstid* 30 minuter
  • Räddningschef i beredskap, på stationen inom 60 minuter

Med anspänningstid menas tiden från larm tills första brandbilen skall rycka ut.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2021