Utbildningar

Alla bränder är i princip små till en början. Genom en tidig upptäckt, ett snabbt och riktigt ingripande, kan en brand hejdas. Därför är det viktigt med utbildning och information.

Med ökad kunskap kan man både förebygga och begränsa brand samt minska risken för andra olyckor.

Räddningstjänsten står till ert förfogande genom att tillhandahålla ett brett utbud av utbildningar mot allmänhet, skola, organisationer, vård och näringsliv. Välkommen att knyta en kontakt som ger ökad säkerhet för personal, verksamhet och kunder samt ökat skydd för er verksamhet.

Är du intresserad av en utbildning eller vill veta mer, kontakta oss gärna.

Följande utbildningar sker i Räddningstjänstens regi:

Deltagaren får en grundläggande utbildning i brandskydd både teoretiskt och praktiskt. Räddningstjänsten kan även lägga upp ett utbildningsprogram enligt era önskemål och ambitioner. Då försöker vi skapa en utbildning som är mer anpassad för arbetsplatsen och den verksamhet som bedrivs där.

Innehåll

 • Brands uppkomst
 • Brandförlopp
 • Förebyggande brandskydd
 • Åtgärder vid brand
 • Praktiska övningar med bland annat handbrandsläckare

Målsättning/syfte

Deltagaren ska efter genomförd utbildning bli medveten om riskerna vid en brand, förebyggande av brands uppkomst samt vikten av en snabb och säker utrymning. Vidare ska deltagaren kunna släcka brand i kläder och genom praktiska övningar, bli väl förtrogen med den brandsläckningsutrustning som finns på arbetsplatsen.

Kurslängd

1 till 4 timmar teori och praktik.

I lagen om skydd mot olyckor ställs det krav på att fastighetsägare ska lämna en skriftlig redogörelse till kommunen avseende brandskyddet. Nyttjanderättshavare ska lämna in de uppgifter fastighetsägaren behöver till redogörelsen. Som en följd av lagstiftningen ställs även krav på att ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, ska bedrivas. SBA innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Ett gott brandskydd skyddar er verksamhet. Tillsammans med andra företag lär ni er processen för att bedriva ett effektivt brandskyddsarbete.

Innehåll

 • Lagstiftning
 • Vad är systematiskt brandskyddsarbete?
 • Brandförlopp och brandrisker
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Kontrollinstruktioner
 • Praktiskt handhavande av checklista

Målsättning/syfte

Deltagaren ska efter genomgången utbildning ha sådana kunskaper att hen ska kunna arbeta systematiskt med brandskyddet.

Målgrupp

Brandskyddansvarig, brandskyddskontrollant eller andra personer som arbetar med skydds- och säkerhetsfrågor.

Kurslängd

Hel alternativt halv dag

Första hjälpen på arbetsplatsen

Utbildningen omfattar teori varvat med praktiska övningar och bygger på konceptet ”första hjälpen på arbetsplatsen”.

Hjärt-lungräddning vuxen

Innehåll

Utbildning enligt svenska HLR-rådets riktlinjer.

Målsättning/syfte

Att ge de kunskaper som behövs för att kunna påbörja med livsuppehållande åtgärder vid ett befarat hjärtstopp

Målgrupp

Allmänheten

Kurslängd

1,5 till 2 timmar

Hjärt-lungräddning barn

Innehåll

Utbildning enligt svenska HLR-rådets riktlinjer

Målsättning/syfte

Att ge de kunskaper som behövs för att kunna påbörja med livsuppehållande åtgärder vid ett befarat hjärtstopp

Målgrupp

Allmänheten

Kurslängd

1,5-2 timmar

 

Anmälan till Räddningstjänstens utbildningar

Du kan antingen anmäla dig genom att kontakta oss via telefon eller skicka e-post via länken nedan.

Heta arbeten

Utbildningen sker i brandskyddsföreningen regi och omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2024