Samverkan kommun och Polis

Vart fjärde år undertecknar Strängnäs kommun och Polisen en samverkansöverenskommelse.

Överenskommelserna ska ge struktur åt polisens och kommunens gemensamma brottsförebyggande arbete och tydliggöra vilka åtaganden parterna tar på sig. Överenskommelsen beskriver den övergripande strukturen samt vilka funktioner som har ansvar för genomförandet av handlingsplanen.

Här kan du ta del av den nya samverkansöverenskommelsen i sin helhet:

Samverkansöverenskommelse 2020-2023

Medborgarlöfte

Varje år undertecknar Strängnäs kommun och polisen dessutom ett medborgarlöfte. Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun.

Här kan du läsa hela Medborgarlöftet för 2020.  I dokumentet får du också svar på vissa frågor som uppstår eftersom listan nedan är en förkortad version.

Polisen och Strängnäs kommun lovar under 2020:

 • Minst två nya planlagda insatser med inriktning på ungdomar och narkotika.
 • Fortsätta arbetet med täta kontakter med skola, fritidsgårdar, socialtjänst och lokala brottsförebyggande råd.
 • Två narkotikasök med hund på skolor i förebyggande syfte.
 • Polisen kommer att arbeta med Linköpingsmodellen i hemmiljön.
 • Strängnäs kommun kommer via socialtjänsten att initiera informationsträffar om ororsanmälan för att öka kunskapen bland de som arbetar med ungdomar.
 • Strängnäs kommun kommer att mäta avloppsvattnet för att kartlägga användningen av narkotika i kommunen.
 • Strängnäs kommun ska samordna minst två träffar för vårdnadshavare på skolor för att sprida förebyggande information. Polisen medverkar också för att informera om narkotika.

Uppföljningen av medborgarlöftet för 2019 

Här kan du se vad som gjordes under 2019 enligt det årets medborgarlöfte. Du kan läsa hela Medborgarlöftet för 2019 här.

Det här är insatserna

 • 303 trafikkontroller genomfördes i Strängnäs kommun.
 • Mopedinsats genomförd i Strängnäs.
 • 20 nya grannsamverkansområden har startats upp i kommunen.
 • 3 nya båtsamverkansområden har startats upp i kommunen.
 • 4 stycken trygghetsvandringar har genomförts i kommunen.
 • Polisen och Strängnäs kommun med flera aktörer har under året samverkat enligt plan i trafiksäkerhetsrådet, som ett led i att förbättra trafikmiljön och öka tryggheten i trafiken.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2020