Samverkan kommun och Polis

Vart fjärde år undertecknar Strängnäs kommun och Polisen en samverkansöverenskommelse.

Överenskommelserna ska ge struktur åt polisens och kommunens gemensamma brottsförebyggande arbete och tydliggöra vilka åtaganden parterna tar på sig. Överenskommelsen beskriver den övergripande strukturen samt vilka funktioner som har ansvar för genomförandet av handlingsplanen.

Här kan du ta del av den nya samverkansöverenskommelsen i sin helhet:

Samverkansöverenskommelse 2020-2023

Medborgarlöfte

Varje år undertecknar Strängnäs kommun och polisen dessutom ett medborgarlöfte. Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun

Polisen och Strängnäs kommun lovade under 2019:

  • Polisen lovar tillsammans med Strängnäs kommun att arbeta med de faktorer som bidrar till att skapa otrygghet i trafiken.
  • Polisen lovar tillsammans med Strängnäs kommun att under 2019 att verka för att etablera nya båtsamverkansområden i Mariefred och Stallarholmen. Även att etablera nya grannsamverkansområden i Strängnäs kommuns samtliga kommundelar. Genom att informera och verka för att fler medborgare engagerar sig i de brottsförebyggande koncepten.

Medborgarlöftet för 2019 lovade följande aktiviteter:

  • Polisen och Strängnäs kommun ska informera i publika sammanhang, på sina hemsidor och sociala medier om båtsamverkan. Vi kommer att etablera två nya båtsamverkansområden under året.
  • Strängnäs kommun kommer att tillhandahålla lämpliga lokaler vid utbildningstillfällen för grannsamverkan samt båtsamverkan.
  • Strängnäs kommun kommer tillsammans med polisen att genomföra minst fyra stycken trygghetsvandringar under året, bland annat i och kring Strängnäs resecentrum och Läggesta station.
  • Polisen kommer genomföra trafikkontroller under året i kommunens samtliga kommundelar med inriktning på nykterhet, hastighet och beteende kontroller i trafiken.
  • Polisen kommer under året genomföra minst två stycken riktade insatser mot trimmade mopeder och A-traktorer.
  • Strängnäs kommun och polisen kommer träffas regelbundet i ett trafiksäkerhetsråd och där dela information samt ta del av medborgarnas synpunkter, och väga in dem i det fortsatta arbetet med tryggheten och säkerheten i trafiken.

Läs Medborgarlöftet för 2019 i sin helhet.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2019
Omsorg och hjälp