Kvinnogruppen

För dig som utsatts för våld i nära relation och vill få stöd och hjälp av andra som har liknande upplevelser.

Dölj ditt besök

Om du snabbt behöver lämna sidan - tryck på den röda knappen med texten Panik, lämna sidan! längst ned på sidan. Du kan även ta bort de spår du lämnar efter dig på datorn för att dölja vilka sidor du har besökt. Du kan läsa om hur du döljer ditt besök här.

På kvinnogruppen träffas du tillsammans med max sju andra personer för att prata om det du upplevt men även för att få veta mer om vad det innebär att bli utsatt för våld och vad som händer med dig.

Gruppen leds av två behandlare och du kommer även få information om olika ställen du kan vända dig för att få stöd och mer kunskap om dina rättigheter. I vår kvinnogrupp kan du delta i helt anonymt.

Gruppstart våren 2020

Inställd grupp

Till följd av det rådande samhällsläget med covid-19 är vårens kvinnogrupp inställd.

Önskar du få stöd och någon att prata kontakta Eva Hammarström telefon 0738-67 60 51 eller Daniel Eriksson telefon 0152-296 38 

Kontakt

 • Socialkontoret

  E-postadress:

  socialnamnden@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Fax 0152-296 05

 • Daniel Eriksson

  Samordnare våld i nära relation

  Telefon:

  0152-296 38

  E-postadress:

  daniel.eriksson2@strangnas.se

 • Södermanlands länsjour

  Telefon:

  112

  Länsjouren finns tillgänglig efter kontorstid

  och handhar akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag.
  Kvällar och helger prioriteras barnärenden och våld i nära relation.

 • Mottagningsenheten

  Telefon:

  0152-299 95

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Telefontid måndag-fredag klockan 8.30-9.30
  Mellan klockan 9.30-17.00 har vi en telefonsvarare som vi lyssnar av tre gånger per dag. Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2020