Våld i nära relation

Våld i nära relation är ett stort problem i samhället. Våldet förekommer i alla samhällsgrupper och i alla åldrar, det går inte att säga att det gäller särskilda typer av personer eller relationer. Det kan handla om olika former av våld, till exempel fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.

Dölj ditt besök

Om du snabbt behöver lämna sidan - tryck på den röda knappen med texten Panik, lämna sidan! längst ned på sidan. Du kan även ta bort de spår du lämnar efter dig på datorn för att dölja vilka sidor du har besökt. Du kan läsa om hur du döljer ditt besök på sidan Dölj webbhistorik.

Vad är våld i nära relation?

Med nära relation menas att det finns, eller har funnits, en nära och förtroendefull relation mellan den våldsutsatta och den som utövar våldet. Exempel på vem man kan vara utsatt av i nära relation är make/maka, sambo, pojkvän/flickvän, före detta partner eller vuxna barn. När det gäller barn som utsätts av någon de har en nära relation med menas till exempel föräldrar, familjehemsföräldrar eller syskon.

När en person använder våld mot sin partner är det för att få makt och kontroll över henne eller honom. Det är vanligt att den person som utövar våld försöker styra och kontrollera sin partner innan den börjar slå. Så småningom flyttas gränsen för vad som är accepterat i en relation. Det som från början kanske yttrade sig som en hotfull blick, straffande tystnad eller en elak kommentar utvecklas gradvis. Det är ett brott att använda våld mot sin partner eller sina barn.

Olika typer av våld

Fysiskt våld kan vara knuffar, slag, fasthållande, sparkar, skalla, bränna, använda vapen/tillhyggen, spottas och tvångsklippas av håret och liknande angrepp. Det kan också vara försummelse genom att till exempel undanhålla medicin eller hjälpmedel från den som behöver det.

Psykiskt våld kan vara hot om våld, förminskning verbalt (du är dum i huvet, bli kallad för könsord), svartsjuka, kontrollera, isolera, hot om att skada andra familjemedlemmar/vänner, kroppsspråket, höja/sänka röst, yviga gester på ett hotfullt sätt, klippa sönder kläder och slå sönder saker i syfte i att hota.

Sexuellt våld kan vara våldtäkt, försoningssex, tjatsex, tvingas till sexualitet man inte känner sig bekväm med, att bli såld.

Ekonomiskt våld kan vara en icke jämställd relation kring ekonomi, bli kontrollerad, tvingas skriva på papper (övertagande av skulder), ej få skriva på papper, ett sätt att kvarhålla kvinnan i våldet då hon eller han utifrån detta får begränsade ekonomiska möjligheter vid ett eventuellt försök att lämna.

Materiellt våld kan vara materiell skadegörelse, klippa sönder kläder, icke jämställd relation till materiella ting i hushållet. 

Barn i våldsrelation blir ofta försummade. En person som är i beroendeställning till en annan person kan också försummas.

Latent våld kan vara kroppsspråk eller en tyst överföring där utsatt tror att hon eller han fattar sina beslut på egen hand.

Våld kopplat till separation, att hindras från lämna en destruktiv och kanske farlig relation. I denna våldsdel kan risken för våld eskalera. Mycket viktigt att agera skyddsmässigt.

Kontakt

 • Samordnare våld i nära relation

  Samordnare våld i nära relation

  Telefon:

  0152-296 38

  E-postadress:

  daniel.eriksson2@strangnas.se

 • Södermanlands länsjour

  Telefon:

  112

  Länsjouren finns tillgänglig efter kontorstid

  och handhar akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag.
  Kvällar och helger prioriteras barnärenden och våld i nära relation.

 • Mottagningsgruppen

  Telefon:

  0152-29100

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Telefontid måndag-fredag klockan 09.00-12.00 och 13.00-16.00
  Observera att om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter till dig.

 • Kontaktcenter

  Telefon:

  0152-29100

  E-postadress:

  kontaktcenter@strangnas.se

  Postadress:

  Nygatan 10

  64580  Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2023