Tillgänglighetsredogörelse för strangnas.se

Innehållet på denna sida beskriver hur vi jobbar för att hålla en hög kvalitet på strangnas.se och hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Kommunens digitala service ska kunna uppfattas, användas och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vår ambition är att skapa en mycket bra användarupplevelse för alla som besöker strangnas.se.

Tillgänglighet på strangnas.se

Vi arbetar kontinuerligt med att hålla en hög nivå på tillgängligheten och efterleva lagstiftningen när gäller det redaktionella innehållet, design och teknik på strangnas.se. Vi har flera hjälpmedel för att underlätta för besökarna, bland att en funktion som gör att du kan lyssna på innehållet. Webbplatsen är även konstruerad för att du ska kunna tabba dig igenom webbplatsen utan att behöva använda en mus.

Verktyg för kontroll av tillgängligheten på strangnas.se

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras. De tillgänglighetsproblem som inte SiteVisions tillgänglighetskontroll fångar upp, uppmärksammas i granskningsverktyget Siteimprove som ger oss information när det dyker upp problem på webbplatsen.

Brister i tillgänglighet på strangnas.se

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte har lyckats uppfylla alla kriterier i tillgänglighetslagstiftningen. Det gäller inom följande områden på webbplatsen:

 • PDF-dokument
  Ett arbete har påbörjats för att tillgänglighetsanpassa PDF-dokument
 • Formulär och e-tjänster
  Ett arbete har påbörjats för att tillgänglighetsanpassa formulär och e-tjänster
 • Inskannade dokument
  Dessa saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade.
 • Integrerade system till webbplatsen
  Detta är ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till strangnas.se. Det kommer vi tillrätta med genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.
 • Filmer
  Merparten av de filmer som är publicerade på strangnas.se är inte tillgänglighetsanpassade, det vill säga de saknar undertexter. Vi inväntar utvecklingen av automatiska lösningar, till dess har vi inte resurser för att lägga på undertexter på samtliga filmer.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Skicka e-post till kommunikation@strangnas.se eller

ring 0152-291 00 och beskriv ditt ärende.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Denna redogörelse uppdaterades den 17/9 2019

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2020