Tillgänglighetsredogörelse för strangnas.se

Innehållet på denna sida beskriver hur vi arbetar för att hålla en hög kvalitet på strangnas.se och hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi upplyser även om de tillgänglighetsproblem vi känner till och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Kommunens digitala service ska kunna uppfattas, användas och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vår ambition är att skapa en mycket bra användarupplevelse för alla som besöker strangnas.se.

Tillgänglighet på strangnas.se

Vi arbetar kontinuerligt för att hålla en hög nivå på tillgängligheten och efterleva lagstiftningen när gäller det redaktionella innehållet, design och teknik på strangnas.se. Vi har flera hjälpmedel för att underlätta för våra besökare:

 • Lyssna
  Du kan få texten på strangnas.se uppläst för dig genom att välja "Lyssna" på varje sida.
 • Tabba dig fram
  strangnas.se är byggd så att du ska kunna tabba dig igenom webbplatsen utan att behöva använda en mus.
 • Översättning
  Webbplatsen har en funktion som använder sig av Googles översättningsverktyg som finns i sidhuvudet.
 • Responsiv
  strangnas.se är anpassningsbar och dynamisk. Det innebär att läsbarhet och struktur är den samma oavsett om du besöker webbplatsen från en dator, surfplatta eller mobiltelefon.
 • Webbstandard
  Vi strävar efter att följa riktlinjerna i webbriktlinjer.se som är de officiella riktlinjerna för offentliga webbplatser.

Brister i tillgänglighet på strangnas.se

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

 • PDF-dokument
  Ett arbete pågår för att tillgänglighetsanpassa PDF-dokument.
 • Formulär och e-tjänster
  Ett arbete pågår för att tillgänglighetsanpassa formulär och e-tjänster.
 • Integrerade system till webbplatsen
  Arbetet med att tillgänglighetsanpassa tredjepartsprodukter såsom webbplatser eller system som används på strangnas.se, är ett långsiktigt arbete och sker i samverkan med leverantörer. Vårt mål är att komma tillrätta med tillgänglighetsproblem genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att leverera tillgängliga lösningar.
 • Filmer
  Många av de filmer som är publicerade på strangnas.se är inte tillgänglighetsanpassade, det vill säga de saknar undertexter och syntolkning. Vi följer utvecklingen av automatiska lösningar och arbetar med att ta fram arbetssätt för att förbättra tillgängligheten.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Skicka e-post till kommunikation@strangnas.se eller ring 0152-291 00 och beskriv ditt ärende.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontroll av tillgängligheten på strangnas.se

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras. Vi använder även granskningsverktyget Siteimprove som ger oss information när det dyker upp problem på webbplatsen. Vi är fullt medvetna om att det krävs manuella granskningar av tillgängligheten på webbplatsen. Dessa granskningar görs vid större förändringar eller när vi tar fram en ny webbplats.

Den senaste tillgänglighetsgranskningen genomfördes 2022-11-22

Denna redogörelse uppdaterades 2023-03-16

Denna webbplats publicerades 2018-10-29

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2023