Tillgänglighetsredogörelser

Kommunens digitala service ska kunna uppfattas, användas och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vår ambition är att skapa en mycket bra användarupplevelse för alla som besöker strangnas.se.

På denna samlingssida listar vi tillgänglighetsredogörelser för de webbplatser och tjänster som ingår i Strängnäs kommuns digitala service och som omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Läs mer om lagen på myndigheten för digital förvaltnings webbplats. Vi upplyser även om de tillgänglighetsproblem vi känner till och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Kommunövergripande

Tillgänglighetsredogörelse för Strängnäs kommuns alternativa webbplats (Kriswebb)

Detta är Strängnäs kommuns alternativa webbplats som ska användas när strangnas.se inte är tillgänglig.

Webbplats:

-

Webbplatsen publicerades:

Ej publicerad.

Länk till tillgänglighetsredogörelse:

-

Senast genomförd tillgänglighetsgranskning:

Ej genomförd

Denna redogörelse uppdaterades:

-

Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem:

-

Beskrivning av arbetet med digital tillgänglighet:

Vi arbetar kontinuerligt för att hålla en hög nivå på tillgängligheten och efterleva lagstiftningen när gäller det redaktionella innehållet, design och teknik i vår digitala service.

Tillgänglighetsredogörelse för strangnas.se

Detta är Srängnäs kommuns offentliga webbplats.

Webbplats:

https://www.strangnas.se/

Webbplatsen publicerades:

2018-10-29

Senast genomförd tillgänglighetsgranskning:

2022-11-22

Denna redogörelse uppdaterades:

2023-03-16

Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem:

2023-12-30

Beskrivning av arbetet med digital tillgänglighet:

Vi arbetar kontinuerligt för att hålla en hög nivå på tillgängligheten och efterleva lagstiftningen när gäller det redaktionella innehållet, design och teknik på strangnas.se. Vi har flera hjälpmedel för att underlätta för våra besökare:

Tillgänglighet på strangnas.se

Lyssna

Du kan få texten på strangnas.se uppläst för dig genom att välja "Lyssna" på varje sida.

Tabba dig fram

strangnas.se är byggd så att du ska kunna tabba dig igenom webbplatsen utan att behöva använda en mus.

Översättning

Webbplatsen har en funktion som använder sig av Googles översättningsverktyg som finns i sidhuvudet.

Responsiv

strangnas.se är anpassningsbar och dynamisk. Det innebär att läsbarhet och struktur är den samma oavsett om du besöker webbplatsen från en dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Webbstandard

Vi strävar efter att följa riktlinjerna i webbriktlinjer.se som är de officiella riktlinjerna för offentliga webbplatser.

Brister i tillgänglighet på strangnas.se

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

PDF-dokument

Ett arbete pågår för att tillgänglighetsanpassa PDF-dokument.

Formulär och e-tjänster

Ett arbete pågår för att tillgänglighetsanpassa formulär och e-tjänster.

Integrerade system till webbplatsen

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa tredjepartsprodukter såsom webbplatser eller system som används på strangnas.se, är ett långsiktigt arbete och sker i samverkan med leverantörer. Vårt mål är att komma tillrätta med tillgänglighetsproblem genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att leverera tillgängliga lösningar.

Filmer

Många av de filmer som är publicerade på strangnas.se är inte tillgänglighetsanpassade, det vill säga de saknar undertexter och syntolkning. Vi följer utvecklingen av automatiska lösningar och arbetar med att ta fram arbetssätt för att förbättra tillgängligheten.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Skicka e-post till kommunikation@strangnas.se eller ring 0152-291 00 och beskriv ditt ärende.

Kontroll av tillgängligheten på strangnas.se

Sitevisions inbyggda tillgänglighetskontroll

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras.

Siteimproves tjänst för tillgänglighet

Vi använder även granskningsverktyget Siteimprove som ger oss information när det dyker upp problem på webbplatsen.

Manuella kontroller

Vi är fullt medvetna om att det krävs manuella granskningar av tillgängligheten på webbplatsen. Dessa granskningar görs vid större förändringar eller när vi tar fram en ny webbplats. Dessa görs som oftas av externa tillgänglighetsexpterter, men vi arbetar för att höja vår kompetens för att kunna sköta dessa granskningar på egen hand i så hög utsträckning som möjligt.

Tillgänglighetsredogörelse för etjanster.strangnas.se

Selfpoint är den plattform som kommunen använder för att erbjuda invånare och företagare möjlighet att utföra sina ärenden digitalt med hjälp av våra e-tjänster. Här beskriver vi hur etjanster.strangnas.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Webbplats:

etjanster.strangnas.se

Webbplatsen publicerades:

2020-08-15

Länk till tillgänglighetsredogörelse:

Detta är tillgänglighetsredogörelsen.

Senast genomförd tillgänglighetsgranskning:

2023-03-17

Denna redogörelse uppdaterades:

2023-03-17

Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem:

-

Beskrivning av arbetet med digital tillgänglighet:

-

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Brister i tillgänglighet för etjanster.strangnas.se

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Allmänna brister

 • Sidorna saknar rubrik och korrekt rubrikstruktur.
 • Användaren förvarnas inte alltid om att en länk öppnas i ett nytt fönster/flik.
 • Sidan saknar <nav>-element.
 • Sidan saknar <main>-element.
 • Sidan saknar en utpekad sökfunktion.
 • Sidan har ett fel i html-koden som bryter mot WCAG.
 • Sidan har ett flertal fel i html-koden utöver WCAG.
 • Sidan har ett flertal formulärobjekt med placeholdertext som inte tycks upprepas någon annanstans.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Formulärsobjekt som saknar beskrivning eller har för kort beskrivning.
 • Vissa bilder har inte, eller har en för kort beskrivning, en så kallad alt-text. Det innebär att användare som inte ser bilden inte får en likvärdig beskrivning.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Webbplatsen saknar egna funktioner för uppläsning av text.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det förekommer att komponenter har för låg färgkontrast mot intilliggande färger.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

 • Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver använda innehåll från etjanster.strangnas.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kontakta då gärna oss för atts e hur vi kan hjälpa dig.

Skicka din fråga via e-post till kontaktcenter@strangnas.se

Utbildning och barnomsorg

Övergripande

Tillgänglighetsredogörelse för IST Administration

Webbplats:

strangnas.ist-asp.com

Webbplatsen publicerades:

-

Länk till tillgänglighetsredogörelse:

Tillgänglighetsredogörelse IST Sverige

Senast genomförd tillgänglighetsgranskning:

2023-10-10

Denna redogörelse uppdaterades:

2023-10-10

Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem:

-

Beskrivning av arbetet med digital tillgänglighet:

IST redovisar på en övergripande nivå de brister inom digital tillgänglighet som vi kunnat identifiera i våra publika digitala produkter och tjänster. Vi redovisar också övergripande vilka arbetssätt och metoder vi använder för att komma till rätta med bristerna, samt hur du som användare kan rapportera och anmäla brister.

IST har som mål att alla ska kunna använda våra digitala produkter och tjänster oavsett funktionsvariationer och tekniska hjälpmedel. För att alla ska kunna uppfatta, hantera och förstå våra tjänster strävar vi efter att som minst uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa standarden WCAG 2.1, minst nivå AA.

Tillgänglighetsredogörelse för exam.net

Funktion för digitala prov för grundskola och gymnasium.

Webbplats:

exam.net/teacher-login

Webbplatsen publicerades:

-

Länk till tillgänglighetsredogörelse:

Tillgänglighetsredogörelse har efterfrågats av leverantrören som återkommer med det inom kort.

Senast genomförd tillgänglighetsgranskning:

-

Denna redogörelse uppdaterades:

-

Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem:

-

Beskrivning av arbetet med digital tillgänglighet:

-

Tillgänglighetsredogörelse för Skola24

Schemaläggning, inklusive tjänstefördelning för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Webbplats:

strangnas.skola24.se

Webbplatsen publicerades:

-

Länk till tillgänglighetsredogörelse:

Detta är en länk till hur man ser på sin efterlevnad av lagen och inte en tillgänglighetsredogörelse.

Skola 24 - Support - Webbtillgänglighet på Skola24

Senast genomförd tillgänglighetsgranskning:

-

Denna redogörelse uppdaterades:

-

Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem:

-

Beskrivning av arbetet med digital tillgänglighet:

Ta del av detta via länken Support - Webbtillgänglighet på Skola2

Förskola

Tillgänglighetsredogörelse för Förskoleappen

Lärplattform för förskolan med bland annat vistelsescheman, in- och utcheckning och dokumentation.

Webbplats:

forskoleappen.se/strangnas

Webbplatsen publicerades:

-

Länk till tillgänglighetsredogörelse:

Tillgänglighetsredogörelse har efterfrågats, men är ännu inte framtagen. Leverantören återkommer så fort den är publicerad.

Senast genomförd tillgänglighetsgranskning:

-

Denna redogörelse uppdaterades:

-

Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem:

-

Beskrivning av arbetet med digital tillgänglighet:

-


Grundskola

Tillgänglighetsredogörelse för Quiculum

Lärplattform för grundskola och gymnasium med bland annat planeringar, uppgifter, bedömningar, betyg, när- och frånvaro.

Webbplats:

https://strangnas.quiculum.se

Webbplatsen publicerades:

2011-08-10

Länk till tillgänglighetsredogörelse:

Mall för tillgänglighetsredogörelse - Webbplats - Svenska (quiculum.se)

Senast genomförd tillgänglighetsgranskning:

En revision av tillgänglighetsredogörelsen ska göras senast 2024-06-01.

Denna redogörelse uppdaterades:

2023-04-25

Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem:

-

Beskrivning av arbetet med digital tillgänglighet:

Quiculum AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt
ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Quiculum.se uppfyller
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända
tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda
dem.

Gymnasium

Tillgänglighetsredogörelse för Dexter (IST)

Antagningssystem för gymnasieskolan.

Webbplats:

https://www.gymnasieantagning.vastmanland.se/

Webbplatsen publicerades:

-

Länk till tillgänglighetsredogörelse:

Tillgänglighetsredogörelse har efterfrågats. Inväntar svar.

Senast genomförd tillgänglighetsgranskning:

-

Denna redogörelse uppdaterades:

-

Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem:

-

Beskrivning av arbetet med digital tillgänglighet:

-

Vuxenutbildning

Tillgänglighetsredogörelse för Alvis

Portal för hantering av kurser inom vuxenutbildningen och SFI.

Webbplats:

strangnas.alvis.se/

Webbplatsen publicerades:

-

Länk till tillgänglighetsredogörelse:

Alvis - Tillgänglighetsredogörelse

Senast genomförd tillgänglighetsgranskning:

2020-03-19

Denna redogörelse uppdaterades:

2021-01-28

Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem:

-

Beskrivning av arbetet med digital tillgänglighet:

Informationen håller på att uppdateras, kommer inom kort.

Tillgänglighetsredogörelse för Its learning

Vuxenutbildningens lärplattform.

Webbplats:

eu1.itslearning.com

Webbplatsen publicerades:

-

Länk till tillgänglighetsredogörelse:

I dagsläget finns endast en tillgänglighetsredogörelse på engelska.

Digital Tillgänglighetsredogörelse för lärplattformen Its learning (på engelska)

Senast genomförd tillgänglighetsgranskning:

2023-01-15

Denna redogörelse uppdaterades:

2023-01-15

Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem:

-

Beskrivning av arbetet med digital tillgänglighet:

Vi har testat ett representativt urval av sidor och funktioner i itslearning. Som ett resultat har vi identifierat brister som antingen redan har åtgärdats eller är på väg att åtgärdas. Vår tillgänglighetsförklaring är baserad på rigorösa tester, åtgärder och omtestning och reflekterar den aktuella statusen. Den kommer att uppdateras när vi gör ändringar och förbättringar. Det kan finnas överträdelser av riktlinjerna på sidor som vi inte har testat, och vi uppskattar dina synpunkter så att dessa fel kan rättas till så snart som möjligt.

Itslearning vidtar följande åtgärder för att säkerställa tillgänglighet på vår plattform:

 • Vi har ett dedikerat tillgänglighetsteam som arbetar med att förbättra tillgängligheten i vår plattform.
 • Vi inkluderar tillgänglighetsaspekter i våra interna policys.
 • Vi erbjuder kontinuerlig utbildning i tillgänglighet för vår personal.
 • Vi fastställer tydliga mål och ansvar för tillgänglighetsarbetet

Tillgänglighetsredogörelse för

E-tjänst för digitala prov för vuxenutbildningen.

Webbplats:

-

Webbplatsen publicerades:

-

Länk till tillgänglighetsredogörelse:

-

Senast genomförd tillgänglighetsgranskning:

-

Denna redogörelse uppdaterades:

-

Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem:

-

Beskrivning av arbetet med digital tillgänglighet:

-

Uppleva och göra

Tillgänglighetsredogörelse för bibliotek.strangnas.se

Webbplatssystem som inkluderar låntagargränssnitt för biblioteksdatasystemsfunktioner.

Webbplats:

bibliotek.strangnas.se

Webbplatsen publicerades:

2017-01-15

Länk till tillgänglighetsredogörelse:

Tillgänglighetsredogörelse - Strängnäs bibliotek (strangnas.se)

Senast genomförd tillgänglighetsgranskning:

2020-09-15

Denna redogörelse uppdaterades:

2022-07-22

Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem:

-

Beskrivning av arbetet med digital tillgänglighet:

Biblioteken i Strängnäs står bakom denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighetsredogörelse för fri.strangnas.se/bokning

Följande redogörelse berör e-tjänsterna FRI Webb-Bokning, FRI Webb-Förening, FRI Webb-Bidrag samt FRI Passbokning som levereras och underhålls av Idavall Data AB. Samlingsbegreppet e-tjänster innefattar dessa fyra e-tjänster.

Webbplats:

http://fri.strangnas.se/bokning/

Webbplatsen publicerades:

-

Länk till tillgänglighetsredogörelse:

Tillgänglighetsredogörelse för fri.strangnas.se/bokning

Senast genomförd tillgänglighetsgranskning:

2020-09-15

Denna redogörelse uppdaterades:

2020-09-15

Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem:

-

Beskrivning av arbetet med digital tillgänglighet:

-

Tillgänglighetsredogörelse för StudyAlong.se

Kulturskolans system för hantering av kurser och elevadministration.

Webbplats:

https://www.studyalong.se/strangnaskulturskola

Webbplatsen publicerades:

-

Länk till tillgänglighetsredogörelse:

Tillgänglighetsredogörelse för StudyAlong

Senast genomförd tillgänglighetsgranskning:

2022-04-12

Denna redogörelse uppdaterades:

2022-04-14

Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem:

2023-08-31

Beskrivning av arbetet med digital tillgänglighet:

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här sidan beskriver hur studyalong.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Bygga, bo och miljö

Tillgänglighetsredogörelse för batplats.strangnas.se/

Webbplats:

E-tjänst för bokning av båtplats

Webbplatsen publicerades:

-

Länk till tillgänglighetsredogörelse:

Länk till tillgänglighetsredogörelse för e-tjänst boka båtplats

Senast genomförd tillgänglighetsgranskning:

-

Denna redogörelse uppdaterades:

-

Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem:

2023-03-30

Beskrivning av arbetet med digital tillgänglighet:

Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur https://batplats.strangnas.se/ uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighetsredogörelse - e-tjänster för serveringstillstånd (Alkt)

E-tjänster för ansökan och hantering av serveringstillstånd.

Webbplats:

E-tjänster för serveringstillstånd (strangnas.se)

Webbplatsen publicerades:

-

Länk till tillgänglighetsredogörelse:

-

Senast genomförd tillgänglighetsgranskning:

-

Denna redogörelse uppdaterades:

-

Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem:

-

Beskrivning av arbetet med digital tillgänglighet:

-

Trafik och resor

Tillgänglighetsredogörelse för

Webbplats:

Webbplatsen publicerades:

-

Länk till tillgänglighetsredogörelse:

Senast genomförd tillgänglighetsgranskning:

Denna redogörelse uppdaterades:

Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem:

Beskrivning av arbetet med digital tillgänglighet:

Arbete och företagande

Tillgänglighetsredogörelse för

Webbplats:

Webbplatsen publicerades:

-

Länk till tillgänglighetsredogörelse:

Senast genomförd tillgänglighetsgranskning:

Denna redogörelse uppdaterades:

Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem:

Beskrivning av arbetet med digital tillgänglighet:

Webbplats: lokalguiden.se/lediga-lokaler/strangnas

Tillgänglighetsredogörelse har efterfrågats av leverantören. Inväntar svar

Kommun och politik

Tillgänglighetsredogörelse för förtroendemannaregistret (Troman)

System för registrering och publicering av förtroendevalda politiker.

Webbplats:

Förtroendevalda hos Strängnäs kommun (tromanpublik.se)

Webbplatsen publicerades:

-

Länk till tillgänglighetsredogörelse:

-

Senast genomförd tillgänglighetsgranskning:

-

Denna redogörelse uppdaterades:

-

Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem:

-

Beskrivning av arbetet med digital tillgänglighet:

-

Webbplats: dialog.strangnas.se/

En tillgänglighetsredogörelse för denna portal kommer inte tas fram då tekniken är föråldrad och leverantören slutat ge support för verktyget. Ny lösning ska tas fram.

Tillgänglighetsredogörelse för Quickchannel

System för debattering och votering för Kommunfullmäktiges sammanträden

Webbplats:

Tjänst för webbsändning av kommunfullmäktige

Webbplatsen publicerades:

-

Länk till tillgänglighetsredogörelse:

-

Senast genomförd tillgänglighetsgranskning:

2021-06-01

Denna redogörelse uppdaterades:

2021-06-01

Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem:

-

Beskrivning av arbetet med digital tillgänglighet:

Quickchannel står bakom den här plattformen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda plattformen. Det här dokumentet beskriver hur Quickchannel uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Anmäl brister

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2024