Sök


Din sökning sotning gav 19 träffar

Typ av träff

 • Webbsida 5

Typ av träff

 • Dokument 13

Nyheter

 • Nyheter 1

Evenemang

 • Evenemang 0
 1. Dokument

  Handlingsprogram-skydd-mot-olyckor-2016-2019.pdf

  och prestationsmål 14 4.5 Egenkontroll 17 5 Olycksförebyggande arbete 5.1 Tillsyn och skriftlig redogörelse 18 5.2 Sotning och brandskyddskontroll 20 6 Operativ räddningstjänst 6.1 Kompetens och övning

  Omsorg och hjälp/Trygg och säker/Räddningstjänsten/Handlingsprogram-skydd-mot-olyckor-2016-2019.pdf

 2. Dokument

  Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Strängnäs kommun 2023.pdf

  göras enligt kommunens tillsynsplan. • Brandskyddskontroll och sotning av eldstäder ska genomföras av en entreprenör enligt handlingsprogrammets kapitel 7.3. • Systematiskt brandskyddsarbete ska

  Styrande dokument /Målstyrande dokument/Program/Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Strängnäs kommun 2023.pdf

 3. Dokument

  Verksamhetsrapport TSK september 2023.pdf

  Den förebyggande verksamheten med information, utbildning, tillsyner, sotning och tillståndshantering är ytterligare exempel på åtgärder som syftar till trygga och tillgängliga miljöer. Under veckorna 36 och 37

  Kommun och politik/Kommunens organisation/Nämnder/Teknik- och fritidsnämnd/Verksamhetsrapport TSK september 2023.pdf

 4. Dokument

  Teknik- och fritidsnämndens verksamhetsrapport december 2023.pdf

  sotningsverksamheten antingen i kommunal regi eller genom avtal med en eller flera entreprenörer. Strängnäs kommun har sedan mycket länge använt samma aktör för de båda momenten rengöring (sotning

  Kommun och politik/Kommunens organisation/Nämnder/Teknik- och fritidsnämnd/Teknik- och fritidsnämndens verksamhetsrapport december 2023.pdf

 5. Dokument

  Delegationsordning för teknik- och fritidsnämnden i Strängnäs kommun.pdf

  att själv utföra eller låta annan utföra rengöring (sotning) på den egna fastigheten, 3 kap. 4 § LSO. Verksamhetschef för Räddningstjänst Ja 10.2 Beslut om brandskyddskontroll i särskilda fall enligt 3 kap. 4 § LSO

  Styrande dokument /Reglerande dokument/Delegationsordning/Delegationsordning för teknik- och fritidsnämnden i Strängnäs kommun.pdf

 6. Dokument

  Teknik- och fritidsnämndens verksamhetsrapport februari 2023.pdf

  uppgifterna inom utbildning/information, sotning/brandskyddskontroll och tillsyn/tillstånd. Räddningstjänsten har en egen Facebooksida för olika slags information och den kommer under 2023 att utökas även

  Kommun och politik/Kommunens organisation/Nämnder/Teknik- och fritidsnämnd/Teknik- och fritidsnämndens verksamhetsrapport februari 2023.pdf

 7. Dokument

  Revisionsskrivelse - Uppföljning av granskningar genomförda 2018 och 2019.pdf

  Strängnäs kommun Uppföljning av granskningar genomförda 2018 och 2019 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1. Inledning 4 Bakgrund 4 Syfte och omfattning 4 Metod och genomförande 4 2. Granskning av kommunens arbetsmiljöarbete med fokus på

  Revision/Rapport och skrivelser/2021/Revisionsskrivelse - Uppföljning av granskningar genomförda 2018 och 2019.pdf

 8. Dokument

  Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för teknik- och servicenämnden 2017-01-01.pdf

  ARKIVBESKRIVNING Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2016:404 -004 2016-12-22 1/4 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro 621-6907 Handläggare Kersti

  Styrande dokument /Målstyrande dokument/Plan/Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för teknik- och servicenämnden 2017-01-01.pdf

 9. Dokument

  Revisionsskrivelse - Granskning av kommunens avtalsförvaltning.pdf

  STRÄNGNÄS KOMMUN KOMMUNREVISIONEN 1 Revisionsskrivelse 2023-09-13 Till: Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Kulturnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden Teknik- och fritidsnämnden SEVAB Strängnäs Energi AB Strängnäs

  Revision/Rapport och skrivelser/2023/Revisionsskrivelse - Granskning av kommunens avtalsförvaltning.pdf