Parkering

P-skiva

I Strängnäs kommun är det avgiftsfritt att parkera, förutom i anslutning till Resecentrum och Läggesta stationsområde. I Mariefreds och Strängnäs centrala delar måste du använda en så kallad p-skiva för att ange din ankomsttid.

P-skiva

Parkering på gator och parkeringsområden kan på vissa ställen vara tidsbegränsade. När parkeringen är tidsbegränsad krävs p-skiva. En parkeringsskiva ("p-skiva") används för att visa bilens ankomsttid. Vid de parkeringsplatser som tillämpar p-skiva finns en skylt som visar hur länge du får stå parkerad.

Syftet med p-skiva är att minska långtidsparkeringen i Mariefreds och Strängnäs centrala delar. Tack vare de tidsbegränsade parkeringsplatserna gör vi det lättare att hitta en parkeringsplats för den som snabbt behöver uträtta ett ärende.

Var kan jag hämta en parkeringsskiva?

Du kan kostnadsfritt hämta en p-skiva på följande platser:

  • Kommunhuset på Nygatan 10 i Strängnäs.
  • På turistbyrån i Mariefred.

Regler för p-skiva

  • Fordonets ankomsttid ska ställas in vid pilen på parkeringsskivan, och avrundas till närmast följande hel- eller halvtimme.
  • Påbörjar du din parkering innan tidsbegränsningen gäller, ställer du in parkeringsskivan på tiden när begränsningen börjar.
  • Du får inte ändra ankomsttid under pågående parkering.
  • Parkeringsskivan ska placeras innanför vindrutan, och vara synlig utifrån.

Servicegator

Kommunen har avvecklat datumparkeringszonerna och ersatt dem med servicegator som betyder att att gatan är reglerad med parkeringsförbud vid vissa tider.

Vad innebär servicegator?

Servicegator gäller hela året, vilket gör det enklare för den som ska parkera att göra rätt och det underlättar även kommunens gatuunderhåll.

Servicegator innebär i praktiken att vissa gator regleras med parkeringsförbud en viss dag och tid i veckan. Till exempel kan parkeringsförbud gälla torsdagar mellan klockan 8–12. Förändringen innebär att det finns fler parkeringsplatser nattetid.

Var därför uppmärksam på skyltningen innan du parkerar.

Hur vet jag vilka gator som är servicegator?

I varje korsning finns skyltning som reglerar servicegator. Där framgår om det råder parkeringsförbud en viss dag eller en viss tid. Följ alltid skyltarna på plats!

Långtidsparkering

Möjlighet till att parkera en längre period finns på följande platser i kommunen:

  • På våra avgiftsbelagda parkeringar i anslutning till Resecentrum i Strängnäs får fordon parkeras högst sju dygn i följd. Läs mer på sidan Strängnäs Resecentrum.
  • På delar av parkeringen vid Västerviken kan personbilar parkera utan avgift i tre dygn.
  • Vid Läggesta station, på grusytan närmast Mariefred. Läs mer på sidan Läggesta station.
  • I Mariefred kan man parkera utan avgift i tre dygn på parkeringen vid korsningen Strandvägen - Hertig Karls Allé samt vid busstorget på Nyponvägen.

Parkeringsövervakning

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på gator och vägar samt förbättra trivseln i boendemiljöer arbetar kommunen med parkeringsövervakning.

Parkeringsanmärkning

Avgiften är 700 kronor för parkering vid stannandeförbud (p-plats för rörelsehindrade, laddplats med mera) och 400 kronor vid parkeringsförbud.

Rättelse och bestridande sker hos polismyndigheten i det distrikt parkeringsanmärkningen utfärdats, i Södermanland telefon 114 14. På parkeringsanmärkningen finns information om tillvägagångssätt vid ansökan om rättelse.

Allmänna parkeringsbestämmelser

På en gata eller allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Detta gäller inte i de fall generella regler förbjuder stannande eller parkering, till exempel vid backkrön, korsning, huvudled eller om vägmärke/vägmarkering anger något annat.


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2024