Sandsopning

Sandsopning

Ett säkert vårtecken är när sanden sopas upp från gator och torg. Sandsopningen drar igång när vädret tillåter. Även om det känns som att våren är här redan i början av mars kan snö och halka plötsligt komma tillbaka och då skjuts sandsopningen framåt i tiden.

Den 10 april börjar vi sandsopa i område 4, dvs Ulvhäll.

 

Område 4

Det måste vara plusgrader under en period innan vi vattnar gatorna och kan sopa upp sanden. När sandsopningen drar igång ska den vara klar inom sex veckor.

Sandsopningen startar samtidigt i alla kommundelar. Vi sandsopar först gång- och cykelvägar i kommunens olika centrumområden, sedan tar vi bostadsområden. Även torg, trappor, parkeringar och andra ytor sandsopas efterhand.

Entreprenörer sköter en del av sopningen i kommunen och då kan många maskiner vara igång samtidigt. När maskinerna ställs om från snöröjning till sandsopning testkörs de i centrala Strängnäs. Fastighetsbolaget SFAB sandsopar skolgårdar, förskolegårdar och ytor kring äldreboenden.

Hur kan du hjälpa till?

Grusborttagning och sandsopning är en samverkan mellan kommunen och dig som invånare.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare ska själva sopa sina trottoarer rena. Passa på att göra detta innan kommunen sandsopar. Det är inte tillåtet att sopa ut sand i vägbanan efter att sandsopningen är klar, då får fastighetsägaren ta hand om sitt eget sandavfall.

Flytta bilen så att sandsopning kan ske

Var beredd på att parkera din bil på annan plats under tiden som sandsopning pågår. Skyltning sker inte överallt utan när det hinns med. Respektera parkeringsreglerna, som till exempel servicegator, i ditt område. En enda felparkerad bil försvårar och försenar arbetet. Läs mer om servicegator och parkeringsregler på sidan Parkering.

Felanmäl tidigast 10 maj

Vi hanterar inte felanmälningar om sandsopning under tiden som sopningen pågår. Vi gör inspektioner löpande och följer upp kommunens och entreprenörernas arbete. Felanmälningar hanteras tidigast den 10 maj.

Efter en vinter med kraftiga temperaturväxlingar uppstår ofta en del skador och sprickor på vägarna, så kallade potthål. I samband med sandupptagningen görs tillfälliga lagningar av gatorna. Mer hållbara lagningar görs av kommunens entreprenör längre fram.

Om du vill anmäla en vägskada kan du använda vår e-tjänst för felanmälan: strangnas.se/felanmalan.

Frågor och svar om sandsopning

Vilka tider sandsopar vi?

Sandsopning pågår främst vardagar klockan 06-22. Vissa platser sandsopas kvällar och nätter, eftersom de är mer tillgängliga då. Kommunens sandsopning är delvis upphandlad och entreprenörerna kan arbeta både vardag och helg.

Från och med i år kommer du högst upp på denna sida kunna se i vilket område sopning pågår just nu.

Sandsopning görs när vädret tillåter. Det måste vara plusgrader under en period innan vi vattnar gatorna. Centrumområden sandsopas först. Det kan dröja innan vi kommer till ditt område och din gata.

När sandsopningen drar igång i kommunen ska den vara klar inom sex veckor men det är under förutsättning att det inte blir kölddagar under perioden.

Kommunen har en slutstation för sanden. Den är godkänd av miljöenheten. Vi sållar sanden så att grusmaterialet går att återanvända till vissa byggnationer.

Gruset testas innan det återanvänds.

Fastighetsägare ska själva sopa sina trottoarer rena. Passa på att göra detta innan kommunen sandsopar. Det är inte tillåtet att sopa ut sand i vägbanan efter att sandsopningen är klar, då får fastighetsägaren ta hand om sitt eget sandavfall.

Kommunen sopar de flesta vägarna. Enskilda vägar sköter lokala vägföreningar.

En del vägar har parkeringsförbud den dagen vägen ska sopas. Då sätter vi upp särskilda skyltar. Respektera parkeringsreglerna som servicegator i ditt område. Tyvärr räcker det med en enda felparkerad bil för att försena sopningen, så var extra uppmärksam på gatan där du brukar parkera under mars och april. Alla måste hjälpas åt för att gatorna ska bli bra sopade.

Efter en vinter med kraftiga temperaturväxlingar uppstår ofta en del skador och sprickor på vägarna, så kallade potthål. I samband med sandupptagningen görs tillfälliga lagningar av gatorna. Mer hållbara lagningar görs av kommunens entreprenör längre fram.

Om du vill anmäla en vägskada kan du använda vår e-tjänst för felanmälan: strangnas.se/felanmalan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2024