Val av skola

Här hittar du information om hur du väljer skola i Strängnäs kommun.

Längre ner på sidan finns länkar till det årliga skolvalet, ansökan om skolbyte samt om du tänker flytta in till eller flytta ut ur kommunen.

Sök till kommunal grundskola

I Strängnäs kommun finns sju kommunala grundskolor. Antagning till kommunal skola hanteras av utbildningskontoret. Du som vill ansöka till en kommunal skola gör det via kommunens e-tjänst.

Sök till fristående grundskola

I Strängnäs kommun finns sex skolor som drivs av fristående huvudmän, så kallade friskolor. Friskolor hanterar sin egen antagning och ansökan görs direkt till den önskade skolan.

Antagningsregler till kommunala grundskolor

Alla folkbokförda elever är garanterade en skolplacering i kommunen, men det betyder inte att en elev är garanterad en plats i den närmaste skolan.

Kommunen har ett digitalt skolvalssystem som sköter placeringarna. Uppgifterna i systemet hämtas från Skatteverket.

Om det finns fler sökande till en kommunal grundskola än det antal platser skolan erbjuder, sker ett urval utifrån urvalsprinciper.

Riktlinjer för val till förskoleklass och grundskola , 185 kB.

Är du inte nöjd med ditt barns skolplacering kan du kontakta kommunen och ställa frågor om varför ditt barn inte har fått plats på önskad skola på skolval@strangnas.se. Du kan även överklaga beslutet. Nedan hittar du information om hur du överklagar beslutet.

Att överklaga skolplaceringbeslut

Du kan överklaga ett skolplaceringsbeslut. Du överklagar genom att skriva till Strängnäs kommun på följande adress:

Strängnäs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
645 80 Strängnäs

Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat av samtliga vårdnadshavare.

Överklagandet ska innehålla:

  • Namn, adress och telefonnummer
  • Vilket beslut som överklagas
  • Vilka omständigheter du stödjer överklagandet på
  • Eventuella handlingar som stödjer din uppfattning

Strängnäs kommun ska ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.

Om du vill ha mer information om hur du överklagar beslutet kontakta Strängnäs kommun, 0152-291 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2024