Toppbild

Bygga, bo & miljö

Strängnäs kommun samhällsplanerar för framtiden med utgångspunkt att med en långsiktig hållbar utveckling kunna bevara och utveckla Strängnäs kommun som en dynamisk idyll.

En mycket viktig del i arbetet med utveckling är kommunens nuvarande och framtida invånare. Därför är invånaren alltid i fokus i det dagliga arbetet och vid beslut.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill lämna synpunkter – vi finns till här för dig!

Världstoalettdagen

Den 19 november är det FN:s internationella Världstoalettdag, då uppmärksammas globala sanitetsfrågor runt om i världen, en tredjedel av jordens befolkning saknar idag tillgång till toalett.

Läs mer om vad världstoalettdagen är för något och få tips om vad du ska och inte ska spola ned i toaletten.
 

Det är dags för radonmätning

Mätningen ska helst utföras under eldningssäsongen (1:a oktober – 30:e april) för att vara tillförlitlig och mättiden ska pågå minst två månader.

Här kan du läsa mer om hur du mäter radon hemma.
 

Viktig information för dig som ska söka bygglov

Just nu har vi extra långa handläggningstider för bygglov

Hyresvärdar

Ledig mark och tomter

Detaljplaner

Bygglov och andra lov

Nytt resecentrum

Vatten och avlopp

Pågående projekt

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >