Strängnäs kommun - Bygga, bo & miljö
Toppbild

Bygga, bo & miljö

Strängnäs kommun samhällsplanerar för framtiden med utgångspunkt att med en långsiktig hållbar utveckling kunna bevara och utveckla Strängnäs kommun som en dynamisk idyll.

En mycket viktig del i arbetet med utveckling är kommunens nuvarande och framtida invånare. Därför är invånaren alltid i fokus i det dagliga arbetet och vid beslut.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill lämna synpunkter – vi finns till här för dig!

Hyresvärdar

Ledig småhustomter

Pågående detaljplaner

Bygglov och andra lov

Nytt resecentrum

Vatten och avlopp

Pågående projekt

Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation


Samhällsbyggnads-

nämnden

Förtroendevalda

E-post


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Lämna synpunkter

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >