Toppbild

  • Kaserngården-fotomontage.jpg
  • Kasernområdet-från-vattnet.jpg
  • Kasernområdet-snedbild.jpg

 

Eldsundsviken, gamla kaserngården

 

Beskrivning

I detaljplan som vann laga kraft 2014 har det skapats förutsättningar för att omvandla det nedlagda regementsområdet till ett område för blandad bebyggelse. Eldsundsviken är första etappen i den nya Norra Staden. I samband med exploatering av området kommer även allmänna anläggningar att byggas ut.

Nuläge

Arbetet med utbyggnad av allmänna anläggningar startade i september 2014 och är nu avslutade. Invigning av torget genomfördes under oktober 2015.

Vasallen har påbörjat byggnadsarbeten i de gamla kasernbyggnaderna som ska byggas om till bostäder.

Länkar

www.eldsundsviken.se

Kontaktperson

Stina Norrbom
Exploateringsingenjör
Telefon 0152- 293 59
stina.norrbom@strangnas.se

Status

Projektikon Genomförande


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >