Toppbild

 

Gamla Vattenverket, Mariefred

 

Beskrivning

Kommunstyrelsen har beviljat start av utredning för utveckling av området mellan Tredje backe och den befintliga småbåtshamnen.

Utifrån den medborgardialog som genomfördes vintern 2015-2016 så kommer bostäder planeras inom området i sydvästra delen, vid Vattenverkstomten. Se rödmarkerat område i kartan ovan.

Nuläge

Inväntar att planavdelningen kan påbörja detaljplanering.

Kontaktperson

Stina Norrbom
Exploateringsingenjör
Telefon 0152-293 59
stina.norrbom@strangnas.se

Status

Projektikon Planering

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >