Toppbild

Jagbacken 2

 

Jagbacken 2

 

Beskrivning

Detaljplan för ett nytt bostadsområde är framtagen för Jagbacken 2, genom markägaren Mellca AB. Nya villor och radhus i den första etappen i östra delen av området genomförs av Kruus Byggnads AB.

Nuläge

Under tredje kvartalet 2016 påbörjas genomförandet av de allmänna anläggningarna i östra delen av området. Etappen beräknas vara färdigställd under andra kvartalet 2017.

Status

Genomförandeskede


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >