Toppbild

  • Finningemodell_100713_1_2.jpg
  • Finningemodell_100713_1_2_1.jpg
  • Finningerondellen-2.jpg
  • Finningerondellen-cirkulationsplats.jpg
  • Finningerondellen-plankarta.jpg
  • Finningerondellen.jpg

Finningerondellen

 

Beskrivning

I detaljplanen, som vann laga kraft sommaren 2012, framgår det att markområdena närmast rondellen är avsedda för kontors- och handelsverksamheter. Söder om dessa, mot Fårhushagen, kommer bostäder att byggas.

Nuläge

För närvarande pågår markförsäljning till olika intressenter.
I etapp 1 sker inflyttning under hösten 2016. För etapp 2 byggs gatorna ut under 2016 och färdigställs i början av 2017.

Kontaktperson

Jörgen Altin
Exploateringsingenjör
Telefon 0152- 293 03
jorgen.altin@strangnas.se

Status

Projektikon Genomförande

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >