Toppbild

  • Illustration-Stavlund.jpg

Stavlund

 

Beskrivning

Syftet med projektet är att utveckla boende med närhet till natur- och vattenområden samt till stadens centrala delar. Området planeras för att successivt byggas ut till cirka 400 nya bostäder i form av villor, radhus, parhus och flerbostadshus. I utformningen av bebyggelsen eftersträvas en funktionalistisk enkelhet med generösa fönster där husen placeras tätt och med slutna fasader mot gatorna. En utgångspunkt i planeringen har varit att ha extra fokus på hållbarhet vilket gör att planen utformats för att ta till vara topografin och spara vegetation. I området eftersträvas låg energiförbrukning och sunda material. För området är områdets ambition också att främja hälsa och social samverkan.

Nuläge

Detaljplanen har vunnit laga kraft och nu genomförs en första etapp i den östra delen av området. Den första etappen med gator pågår och mark har sålts till byggherrar via en markanvisningstävling. Även villatomter planeras att säljas via kommunens tomtkö under år 2017.

Under vintern 2016/2017 gjordes en röjning och gallring av naturmarken. Detta är en del i skötseln av skogen och medför att det blir ljusare och tillgängligare att vistas här.

Nu påbörjas byggnationen av motionsspåret som beräknas vara klart under 2018. Motionsspåret kommer att vara belyst och cirka 2,5 kilometer långt.

Stavlund etapp 1


Kontaktpersoner

Anläggning av gator
Roland Åkesson
Projektledare Teknik- och servicekontoret
Telefon 070-3682810
roland.akesson@strangnas.se

 

Projektplanering och byggherrefrågor
Jörgen Altin
Exploateringsingenjör
Telefon 0152-293 03
jorgen.altin@strangnas.se

 

Tomtkö
Pernilla Norberg
Markförvaltare
Telefon 0152-293 06
pernilla.norberg@strangnas.se

Status

Bildikon för samhällbyggnadsprojekt - Genomförande


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >