Toppbild

Östra Stadsskogen

 

Strängnäs Östra Stadsskogen 

 

Beskrivning

Planering pågår för ca 150 nya bostäder i flerfamiljshus i nära anslutning till Strängnäs nya resecentrum som beräknas vara klart våren 2018.

Nuläge

Arbetet med ny detaljplan är påbörjat. I ett första skede tas idéskisser fram för hur en framtida bebyggelse kan komma att utformas.

Kontaktperson

Jörgen Altin
Exploateringsingenjör
Telefon: 0152-293 03
jorgen.altin@strangnas.se

Status

Planering


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >