Toppbild

Stadscamping

 

Stadscamping på Norra Fältet

 

Beskrivning

Efter att P10 lade ned sin verksamhet förvärvade Strängnäs kommun del av övningsfälten från försvarsmakten. Kommunen jobbar med att utveckla markanvändningen inom området och en av de planer som studeras är utveckling av en stadscamping.

Nuläge

Planläggning pågår, se vidare om detaljplanen på länk nedan.

Länkar

Detaljplan

Kontaktperson

Jörgen Altin
Exploateringsingenjör
Telefon: 0152-293 03
jorgen.altin@strangnas.se

 

Status

 

Bildikon för samhällbyggnadsprojekt - Planering


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >