Toppbild

 

Hammaren nedre

 

Beskrivning

I södra Hammaren har planerats för ny lokalgata som skulle binda samman Stallarholmsvägen och Ärnäsvägen. Tidigare även i kombination med byggnation med fler bostäder.

Nuläge

Projektet är avslutat.

Beslut om att avsluta projektet togs i Kommunstyrelsen 2016-11-30.


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >