Toppbild

Visholmen för alla

  • Visholmen-illustration.jpg
  • Visholmen-vattenverket.jpg

 

Här kan du läsa om vad som händer med Visholmen i Strängnäs stad. Ett långsiktigt arbete med att utforma Visholmen till ett Visholmen för alla, pågår.

 

Målsättningen är att skapa förutsättningar för en multifunktionell stadspark för den växande staden och utveckla Visholmen till en aktiv del av Strängnäs stad, byggd på rekreation, kultur och attraktion, med folkliv året om.

Just nu!

För att göra Visholmen tryggare, trevligare och så att området kan användas mer kommer vi att under våren och försommaren 2017 att bygga ut belysningen. Vi kommer framförallt att förbättra belysningen i de inre delarna av Visholmen och jobbar både med klassisk stolpbelysning och indirekt belysning av träd mm. Vi kommer även att belysa den vackra fasaden på vattenverksbyggnaden.

Visholmens historia

Visholmen var ursprungligen en holme som genom utfyllnad omformades till en udde, en halvö, i staden. Läs mer om Visholmens historia

Illustration

Visholmen illustration

Klicka på bilden för att se ett fotomontage som visar hur visionen för Visholmen ser ut idag.

Detaljplaneprogrammet

Detaljplaneprogrammet

Programmet anger förutsättningar för planarbetet och uttrycker kommunens vilja och avsikter med planeringsuppgiften.
Läs mer om detaljplaneprogrammet


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >