Toppbild

Hamnplanen Mariefred

Hamnplanen i Mariefred

 

Beskrivning av projektet

Kommunstyrelsen har beslutat att hamnplanen i Mariefred ska bli en trivsam och tillgänglig gästhamn för alla med service, handel och aktiviteter.

Förstärkning och reparation av kajen är nu avslutad.

 

Nuläge

Under våren och hösten 2017 planerar kommunen att lägga sten/marksten längs kajen och göra andra förbättringar på hamnplan för att försköna och tillgängliggöra platsen, samt att göra det tryggare för gående. Detta blir även en förbättring för båtgästerna. En illustration över hur det blir visas nedan. Klicka på bilden för förstoring.

Hamnplan illustrationsplan 2017

Illustrationen ovan visar hur parkeringsplatser, övergångsställe och bodarna flyttas. Infarten till parkeringarna blir närmast Gripsholmsvägen. Bodarna flyttas upp på asfaltsytan (mörkgrå rektanglarna). Det gråmarkerade området längs kajen beläggs med betongplattor på gångytorna och kantas av smågatsten. Den södra udden får ett rutmönster av smågatsten och betongplattor. Gångstråken som bildas är skyddade från bilar. Framför servicebyggnaden och framför bodarna bildas torgliknande områden. Nya möbler och blomsterurnor förskönar området ytterligare och gör det möjligt att stanna upp och njuta av utsikten mot slottet.

Husbilsplatserna kommer att tas bort från hamnplan och flyttas till Solvändan. Duschutrymmena i servicebyggnaden kommer att renoveras inför säsongen 2017.

Under den period som parkeringsplatserna asfalteras om kommer parkeringar tillfälligt anvisas på annan plats.

 

Kontakt

Projektledare för utvecklingsprojektet hamnplan:

Stina Norrbom
Exploateringsingenjör
Tel. 0152-293 59
Mail. stina.norrbom@strangnas.se

 

Gästhamnsverksamheten:

Anders Ekman
Chef inre service
Tel. 0152-29472
Mail. anders.ekman@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >