Toppbild

Läggesta stationsområde

Läggesta stationsområde

 

Beskrivning

Läggesta stationsområde ägs och förvaltas av Strängnäs kommun och Trafikverket. Trafikverket ansvarar för spårområdet inklusive perronger och väderskydd. Strängnäs kommun ansvarar för stationsbyggnaderna och omgivande mark med bland annat parkeringar.

Läggesta station byggdes i samband med Svealandsbanans utbyggnad på 1990-talet. Under år 2017 har stationen och stationsområdet rustats upp för att förbättra tillgängligheten och upplevelsen för resenärerna. Exempel på åtgärder är reparation av fasader, in- och utvändig målning, nya ledstråk, slyröjning och utbyte av väderskydd.

Nuläge

Fortsatt arbete i området inriktas på att möjliggöra fler verksamheter för att göra detta mer levande och med ett utökat serviceutbud.

Länkar

Trafikverket

Kontaktperson

Mark- och exploateringsenheten

 


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >