Toppbild

  • Bild-brf-Wasa.jpg
  • Brf-Wasa-1.jpg
  • Brf-Wasa-2.jpg

 

Västertull

 

Beskrivning

Ett markanvisningsavtal har tecknats med Veidekke som planerar att bygga ca 30 nya lägenheter i centrala Strängnäs, närmare bestämt på hörntomten mellan Hospitalsgatan och Järnvägsgatan.

Nuläge

I nuläget pågår detaljplaneläggning av Västertull.

Kontaktperson

Stina Norrbom
Telefon 0152-293 59
stina.norrbom@strangnas.se

Status

Bildikon för samhällbyggnadsprojekt - Planering


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >