Toppbild

Resecentrum

Nu är dubbelspåret mellan Strängnäs och Härad färdigt!
Nu är det 8,5 kilometer långa dubbelspåret klart och på lördag 30 juni 2018 öppnas det för tågtrafik. Tack för tålamodet all ni resenärer och närboende som har levt med projektet sedan september 2014.

Eftersom dubbelspåret skulle gå rakt igenom den gamla stationen ersattes byggnaden med ett nytt resecentrum i Strängnäs.

Syftet med utbyggnaden till dubbelspår är att öka punktligheten och förbättra kapaciteten på Svealandsbanan. Det bidrar till att regionen blir en ännu mer attraktiv plats för människor att leva och arbeta i.

Nu blir det möjligt för tågoperatörerna att köra halvtimmestrafik mellan Stockholm och Eskilstuna. Full effekt av dubbelspåret kommer efter sommaren då arbetena kring Stockholms central är klara.

Läs mer på Trafikverkets webbplats

Vem ansvarar för vad
Trafikverket - Är byggherre för både resecentrum och dubbelspåret. Trafikverket bygger spåren, möjliggör framkomligheten på järnvägen men kör inga tåg. Trafikverket ansvarar också för skötsel av tågplattformen. Kontaktperson: Leif Haagensen, projektledare, leif.haagensen@trafikverket.se, 010-123 67 62

NCC - Är Trafikverkets entreprenör.

Strängnäs kommun - Äger resecentrum och ansvarar för garaget och de yttre miljöerna runt resecentrum som gator, torg, grönytor och busshållplatser. Kommunen ansvarar också för parkeringsfrågor som övervakning och parkeringsavgifter. Kontaktperson: Marie Jonsson, samhällsbyggnadschef, marie.jonsson@strangnas.se, 0152-293 65.

Strängnäs Fastighet AB (SFAB) -  Förvaltar och driftar resecentrum. Länk till SFABs kontaktuppgifter, 0152-290 90.

SJ - Ansvarar för tåg och biljetter. Avgångstider, ersättningstrafik.

Sörmlandstrafiken (Sörmlands kollektivtrafikmyndighet) - Ansvarar för tidtabeller, linjesträckningar, taxor och upphandling av busstrafikentreprenörer för kommunens räkning.


Läs mer om vårt arbete med yttre miljöerna - resecentrum smyckas med gröna växter

Läs mer om vad som hänt i projektet i Trafikverkets nyhetsbrev

Området kring resecentrumet – parkeringar och hållplatser
Hållplatser för lokalbussar är lokaliserade till resecentrumets norra entré. Korttidsparkering och cykelparkeringar finns vid både norra och södra entrén, och taxiplats finns vid norra entrén. Bil- och cykelparkeringarna vid Långbergsgatan samt långtidsparkeringen vid Ingvarsvägen blir kvar.

Det underjordiska parkeringsgaraget öppnas den 14 september 2018
Garaget har direkt access till väntutrymmen i Resecentrum.

Garaget har 130 parkeringsplatser, varav 24 stycken laddplatser för elbilar och 50 cykelställ.

För att kunna ladda på laddstationerna i garaget behövs ett laddkort från Clever. Kortet beställs kostnadsfritt via SEVAB webbplats.

Från 1 oktober 2018 införs en parkeringsavgift för att täcka de ökade driftkostnaderna:
25 kronor per dygn på utomhusparkeringen
35 kronor per dygn i garaget
400 kronor för ett månadskort

Läs mer om garaget och parkeringsavgifter vid Resecentrum
Resecentrum - invigning med pompa och ståt
Den 10 december klockan 11:11 2017 invigdes Strängnäs resecentrum med tal, körsång, fika och fanfar. Cirka 700 personer kom för att delta under invigningsceremonin som Trafikverket och Strängnäs kommun planerat tillsammans.

Läs mer om invigningen på Trafikverkets webbplats 

Media i samband med invigningen:

Länk till SVT Nyheter Sörmland webbplats

Länk till Eskilstuna Kuriren med Strengnäs tidning webbplats

Trafikverket

Är byggherre för både resecentrum och dubbelspåret. Trafikverket ansvarar också för skötsel av tågplattformen. 

Kontaktperson:
Leif Haagensen, projektledare 
leif.haagensen@trafikverket.se,
010-123 67 62

Strängnäs kommun

Äger resecentrum och ansvarar för garaget och de yttre miljöerna runt resecentrum som gator, torg, grönytor och busshållplatser. Kommunen ansvarar också för parkeringsfrågor som övervakning och parkeringsavgifter.

Kontaktperson:
Marie Jonsson, samhällsbyggnadschef
marie.jonsson@strangnas.se


Strängnäs Fastighet AB (SFAB)

Förvaltar och driftar resecentrum. 

Länk till SFABs kontaktuppgifter
0152-290 90.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >