Toppbild

Resecentrum

 

Strängnäs nya resecentrum är en av flera satsningar för att öka kapaciteten på Svealands-banan. Det är också ett stort lyft för kommunen som en viktig pendlingsort i länet. Med nytt dubbelspår och tunnel mellan Strängnäs och Härad, färdigt sommaren 2018, står vi redo för att regionen ska fortsätta att vara en attraktiv plats för alla att leva och arbeta i.
 

Resecentrum smyckas med gröna växter
Det är kommunen som ansvarar för de yttre miljöerna runt resecentrum. Under två månader arbetas det för fullt med att plantera perenner, buskar och träd på platsen.

Strängnäs kommun har valt och köpt in cirka 10 000 växter som Trafikverket bekostat.

- Det är viktigt att det blir ordentligt gjort och hållbart över tid. Här är det extra viktigt att trafiksäkerheten är i fokus, då det är en plats med mycket rörelse och trafik, säger Malin, trädgårdsmästare.

- Växterna som planteras vid busstorget mitt emot resecentrum går i ljusrosa och grönt med olika bladformat. Det ska vara lättskött och tätbevuxet så att det inte blir så mycket ogräs, fortsätter Malin.

 Johannas Strands konstverk Knutpunkten, som står utanför resecentrum, kommer att prydas med olika växter allt efter säsong.

Saini har designat planteringsytan vid sidan om konstverket. Hon berättar med glädje hur arbetet har gått till.

- Det är viktigt att tänka på helheten när man ska utforma en yta. Växterna är noga utvalda för att hålla året om. De är vädertåliga och lockar till sig bin och fjärilar. Planteringen går i silver, orange och gult, färger som knyter an till andra rabatter i området och återfinns i resecentrums fasad, säger Saini, trädgårdsmästare.

Det kommer att krävas mycket jobb med ogräsrensning och vattning tills planteringarna etablerat sig. Alla växter kommer inte att kunna planteras ut under våren, så till hösten kommer kompletteringar att utföras.

Förutom blomsterprakten: sommaren 2018 ska dessutom hela sträckan mellan Strängnäs och Härad ha färdigbyggda dubbelspår och då blir regionen en ännu mer attraktiv plats för människor att leva och arbeta i.

Läs mer om vad som händer i projektet i Trafikverkets nyhetsbrev


Karta över ersättningsbussarnas hållplatser och stationsområdet i Strängnäs.

Avstängningar – bussar ersätter tåget
För att Trafikverket ska kunna arbeta på och nära spåret sker en sista planerad tågavstängning under projekttiden. Då är tågtrafiken är inställd och plattformen är avstängd:

• Måndag 11 juni klockan 04:30– söndag 17 juni klockan 04:30.

Ersättningsbussar avgår som tidigare från östra delen av Långbergsgatan intill gångtunneln. Hållplatsen finns markerad på kartan här ovanför. Tidtabellen för ersättningstrafiken hittar du på www.sj.se/trafikinfo


Området kring resecentrumet – parkeringar och hållplatser
Från och med den 10 december är hållplatserna för lokalbussar lokaliserade till resecentrumets norra entré. Korttidsparkering och cykelparkeringar finns vid både norra och södra entrén, och taxiplats finns vid norra entrén. Bil- och cykelparkeringarna vid Långbergsgatan samt långtidsparkeringen vid Ingvarsvägen blir kvar.

Det underjordiska parkeringsgaraget kommer förhoppningsvis att kunna öppna under våren. Vädret avgör hur långt in på säsongen vi kan arbeta med asfaltering och betong.

Vem ansvarar för vad
Trafikverket - Är byggherre för både resecentrum och dubbelspåret. Eftersom dubbelspåret skulle gå rakt igenom den gamla stationen ersattes byggnaden med ett nytt resecentrum. Vi bygger spåren, möjliggör framkomligheten på järnvägen men kör inga tåg. Trafikverket ansvarar också för skötsel av tågplattformen. Kontaktperson: Leif Haagensen, projektledare, leif.haagensen@trafikverket.se, 010-123 67 62

NCC - Är Trafikverkets entreprenör.

Strängnäs kommun - Äger resecentrum och ansvarar för garaget och de yttre miljöerna runt resecentrum som gator, torg, grönytor och busshållplatser. Kommunen ansvarar också för parkeringsfrågor som övervakning och parkeringsavgifter. Kontaktperson: Marie Jonsson, samhällsbyggnadschef, marie.jonsson@strangnas.se, 0152-293 65.

Strängnäs Fastighet AB (SFAB) -  Förvaltar och driftar resecentrum. Länk till SFABs kontaktuppgifter, 0152-290 90.

SJ - Ansvarar för tåg och biljetter. Avgångstider, ersättningstrafik.

Sörmlandstrafiken (Sörmlands kollektivtrafikmyndighet) - Ansvarar för tidtabeller, linjesträckningar, taxor och upphandling av busstrafikentreprenörer för kommunens räkning.


Invigning med pompa och ståt
Den 10 december klockan 11:11 2017 invigdes Strängnäs resecentrum med tal, körsång, fika och fanfar. Cirka 700 personer kom för att delta under invigningsceremonin som Trafikverket och Strängnäs kommun planerat tillsammans.

Läs mer om invigningen på Trafikverkets webbplats 

Media i samband med invigningen:

Länk till SVT Nyheter Sörmland webbplats

Länk till Eskilstuna Kuriren med Strengnäs tidning webbplatsEn station för alla
Den nya stationsbyggnaden och området kring Strängnäs resecentrum har byggts med god tillgänglighet för funktionsnedsatta. Byggnaden efter Boverkets byggregler och även TSD som är EU-regler specifikt för resecentrum.

Läs mer om tillgängligheten på Trafikverkets webbplats


Länk till illustrationer

Trafikverket

Är byggherre för både resecentrum och dubbelspåret. Trafikverket ansvarar också för skötsel av tågplattformen. 

Kontaktperson:
Leif Haagensen, projektledare 
leif.haagensen@trafikverket.se,
010-123 67 62

Strängnäs kommun

Äger resecentrum och ansvarar för garaget och de yttre miljöerna runt resecentrum som gator, torg, grönytor och busshållplatser. Kommunen ansvarar också för parkeringsfrågor som övervakning och parkeringsavgifter.

Kontaktperson:
Marie Jonsson, samhällsbyggnadschef
marie.jonsson@strangnas.se


Strängnäs Fastighet AB (SFAB)

Förvaltar och driftar resecentrum. 

Länk till SFABs kontaktuppgifter
0152-290 90.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >