Toppbild

Nu gjuts bron över Södertäljevägen

Det är nu dags att gjuta bron över Södertäljevägen. Arbetet kommer att genomföras den 26–27 oktober.

Bygget av bron över Södertäljevägen går enligt tidplan och nu ska bron gjutas. Arbetet måste göras sammanhängande och planeras pågå från onsdag den 26 oktober klockan 04:00 till torsdag den 27 oktober på förmiddagen. Med jämna mellanrum, även under natten, kommer 250 leveranser av betong till platsen. 200 av betongbilarna kommer att köra norrifrån och kommer att 50 köra söderifrån. Därefter ska ytan slipas och täckas över.

Allt arbete beräknas vara klart under torsdagskvällen. Trafikverket ber om överseende med de störningar som uppkommer i samband med arbetet.

Bron över Södertäljevägen planeras öppna i slutet av maj 2017.

Uppdaterad 2016-10-24 av Patrik Wirsenius

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >