Toppbild

Nytt resecentrum

Nytt resecentrum

Utbyggnaden av nytt spår innebär att den gamla stationen rivs. Trafikverket ersätter kommunen med ett nytt resecentrum som placeras över spåret med rulltrappor och hissar ner till mittplattformen. Strängnäs kommun delfinansierar resecentrum vilket har gjort det möjligt att bygga ett underjordiskt garage med direkt åtkomst till väntutrymmen.
Bilder

Trafikverket

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >