Toppbild

Husutstakning och lägeskontroll

Husutstakning

Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken enligt bygglovet. Bygglovet anger om husutstakning krävs eller inte.

Grovutstakning

Grovutstakning genomförs innan schaktning eller sprängning påbörjas. Den blivande byggnadens hörn markeras med käppar eller markering på mark.

Finutstakning

Finutstakning genomförs efter schaktning men innan gjutning av grund. Byggherren ansvarar för att sätta upp profilstolpar i byggnadens hörn. Finutsättningen innebär att markering görs på profilstolparna i byggnadens husliv. Entreprenören eller byggherren drar sedan snöre mellan markeringarna och får på det viset byggnadens husliv.

Beställning av husutstakning

Vid beställning av husutstakning ska följande uppges:

  • Diarienummer för bygglovsärendet
  • Fastighetsbeteckning
  • Önskad tidpunkt för husutstakning
  • Beställarens namn och telefonnummer
  • Entreprenörens namn och telefonnummer
  • Fakturaadress
  • Organisation-/personnummer
  • Frågor och funderingar

 

Beställningen gör du genom att skicka ett e-postmeddelande till kartor@strangnas.se.

Beställning av husutstakning bör ske minst 2 veckor innan önskad tidpunkt för husutstakningen. Sedan tar vi kontakt med entreprenören eller byggherren för att bestämma datum och tid. Grovutstakningen bör ske i samband med att entreprenören ska påbörja arbetet.

 

Kostnad

Huvudbyggnad 4 punkter Grov Fin
1-199m² 4032 kr 8064 kr
200-499m² 4704 kr 9408 kr
500-999m² 5376 kr 10752 kr
Tillägg per punkt utöver 4 224 kr 448 kr

 

Komplementsbyggnad 4 punkter Grov Fin
15-199m² 1568 kr 3136 kr
Tillägg per punkt utöver 4 112 kr 224 kr
Uppdaterad 2017-09-19

 

Kart och mät

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS

E-post: kartor@strangnas.se
Telefon:
vx 0152-291 00

 


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Kontakt

David Reinedahl
Arbetsledare, GIS-ingenjör
Grund- och primärkartor
0152-293 11
david.reinedahl@strangnas.se

Bengt Öhman
Karttekniker
Nybyggnadskartor
0152-293 07
bengt.ohman@strangnas.se

Johan Andersson
Kart- och mättekniker
0152-293 01
johan.andersson@strangnas.se

Pontus Nilsson
Kart- och mättekniker
Fältarbete, inmätning, utsättning, grundkartor, primär- och nybyggnadskartor
0152- 293 16
pontus.nilsson2@strangnas.se

Mikael Ulfvik
GIS-ingenjör
0152-293 04
mikael.ulfvik@strangnas.se


ADRESSÄTTNING:

Ann-Christin Sindemark
Administratör, bygglov
0152-293 14
ann-christin.sindemark@strangnas.se

Carina Göthberg
Administratör, bygglov
0152-293 32
carina.gothberg@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >