Toppbild

Djurhållning inom tätbebyggelse

Vill du ha höns, häst, ankor, får eller andra lantbruksdjur i planlagt område måste du söka tillstånd. Kommunen ansvarar för miljö- och hälsofrågor runt djur och djurhållning, som lukt, buller och andra problem.

Det är kommunens miljöenhet som beslutar om tillstånd för viss djurhållning så som nötkreatur, häst, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur och också ormar. För prövning av ansökan tar kommunen ut en avgift fastställd av kommunfullmäktige.

Enligt Strängnäs kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs tillstånd för att hålla nedan djur inom områden med detaljplan.

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
3. orm
 

Genom att kontrollera förutsättningarna för djurhållningen innan djuren flyttar in kan olägenheter för omgivningen förebyggas. Flugor, lukt och allergirisk gör att det i många fall är helt olämpligt att hålla djuren inom tätbebyggt område.

Ansökan om djurhållning inom detaljplan

 

Uppdaterad 2016-02-25 av Miljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >