Toppbild

Hundar och katter

Enligt lagen om tillsyn av hundar och katter ska hundar och katter hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skada eller avsevärda olägenheter.

 

I §§17-20 i kommunens lokala ordningsföreskrifter finns bestämmelser gällande hundar och katter. Exempelvis finns det reglerat var och när det är koppeltvång, var hundar får vistas och om ansvar för hundens föroreningar.
Strängnäs kommuns lokala ordningsföreskrifter (PDF)

 

Utdrag från de lokala föreskrifterna

 

Hundar

Hundar ska hållas kopplade inom följande områden:

  • På offentliga platser såsom gator, torg, lekplatser och parker.
  • I motionsspåren Strängnässpåret, Långbergsspåret, Stadsskogen, Malmby, Hammarspåret, Fredrikshall, Åkersspåret och Ulva.
  • Begravningsplatser.

 

Hundar får ej vistas på allmänna badplatser under badsäsongen 15 maj – 15 september.

Reglerna gäller inte för ledarhund för synskadade, service- och signalhund för funktionshindrade eller för polishund i tjänst.

Tillsyn enligt jaktlagstiftningen

Enligt jaktlagen och jaktförordningen ska en hund hållas under sådan tillsyn att den hindras från att löpa lös i marker där det finns vilt under tiden 1 mars till 20 augusti. Detta innebär inte att hunden måste vara kopplad, den ska dock stå under sådan lydnad som om den vore kopplad.

 

Katter

Katter ska vara märkta med chip, tatuering eller halsband när de vistas utanför egen tomt.

 

Uppdaterad 2017-03-03

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >