Toppbild

Låga grundvattennivåer

Det är just nu låga grundvattennivåer i våra små vattenmagasin i Strängnäs kommun. Vi uppmanar därför alla personer med privata brunnar i kommunen att spara på vattnet. Du som har enskild vattenförsörjning bör kontrollera nivån på vattentäkten och tänka igenom vilka alternativ som finns om brunnen sinar.

Det är ovanligt låga grundvattennivåer på många platser i Sverige idag. Sveriges geologiska undersöknings (SGU) bevakar och mäter nivåerna på grundvatten regelbundet. I normala fall fylls förråden av grundvatten upp under den kalla årstiden, för att användas under den varmare säsongen.

Men inför årets sommar har utgångsläget försämrats. Långa och torra perioder har bidragit till att grundvattennivåerna inte återhämtat sig som de brukar. Därför står vi nu inför utmaningen att få vattnet att räcka till under en hel sommar. Användare anslutna till det kommunala nätet påverkas inte.

 

Är din brunn torr eller brunnens tillrinning för liten, kan det bero på naturligt låga grundvattennivåer. I områden där det råder brist på vatten är det viktigt att de boende gemensamt sparar på vattnet för att få det att räcka till de allra nödvändigaste användningsområdena.

Tips för att spara vatten:
• Innan du använder vattnet, tänk lite extra på om det är nödvändigt just nu. Låt inte kranen rinna i onödan. För varje minut som kranen rinner går det åt 6 liter vatten.

• När du köper vattenkrävande utrustning är det lämpligt att välja vattensnåla alternativ. Byt till snålspolande dusch- och vattenkranar.

• Fyll inte din pool med dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. En nedgrävd pool får bara fyllas till en nivå där poolstommen inte riskerar att kollapsa, men inte mer. Besök istället våra simhallar och badsjöar.

• Använd inte vattenslang eller vattenspridare för att vattna din trädgård. Samla upp och använd regnvatten till bevattning istället.

• Tvätta inte bilen med vattenslang eller högtryckstvätt. Vi hänvisar istället till auktoriserade tvätthallar och självservicehallar som återanvänder tvättvattnet.

• Använd inte högtryckstvätt för rengöring av fasader, altaner och liknande.

• Vänta med att köra disk- och tvättmaskinen tills de är helt fyllda. Det går åt 15 liter vatten för en diskning och 50 liter vatten för en tvätt.

• Diska inte under rinnande vatten. Använd diskhon eller en balja. Diskvattnet som blir över kan du använda till att skölja ur kladdiga förpackningar med.

• Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen, fyll istället upp en tillbringare och ställ in den i kylen.

• Använd den lilla spolknappen när du bara har kissat. Installera gärna en snålspolande toalett. Det är bra för både miljö och plånbok.

• Värm vatten i en vattenkokare eller kastrull om du behöver spola länge för att få varmt vatten.

Laga droppande kranar och rinnande toaletter
• En droppande vattenkran kan kosta dig upp emot 20 000 liter vatten per år. Det motsvarar mer än 130 fyllda badkar. På ett dygn blir det cirka 55 liter.

• På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten, vilket motsvarar 2 700 badkar. På ett dygn blir det cirka 1 000 liter.

Akut vattenbrist
Det kan behövas mycket nederbörd och kan ta lång tid innan nivåerna i grundvattnet är återställda. I extrema fall kan dock brunnen sina och man kan behöva akut hjälp.

Förbered dig genom att ha vattendunkar om 25 liter hemma för att eventuellt kunna hämta vatten på utsedda platser. Blir det en akut vattenbrist i kommunen kommer tappställen att utpekas.

Information om grundvattennivåerna finner du på SGUs webbplats

Frågor och svar om grundvattennivåerna 

På Lantbrukarnas riksförbunds (LRFs) webbplats finner du som lantbrukare information och tips på hur du kan förebygga akut vattenbrist på gården

Har frågor eller vill veta mer?

Kontakta kommunens växel 0152–291 00

Uppdaterad 2017-08-16 av Christer Axelsson

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >