Toppbild

Utbildning & barnomsorg

Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ta del av dina barns närvaro i skolan? Här hittar du e-tjänster och blanketter som rör barn och utbildning på förskole-, grundskole-, gymnasie- och högskolenivå.

Avdelare

E-tjänster & blanketter

Avdelare
 • Avropsblankett för studiehandledning
 • Barnomsorg på obekväm arbetstid, nattis
 • Barnomsorg: Ansök & hantera
 • Barnomsorg: Pedagogisk kartläggning
 • Barnomsorg: Underlag för specialkost
 • Beställning av betyg
 • E-förslag
 • Enskild pedagogisk omsorg: Ansökan om rätt till bidrag
 • Fronter
 • Förskola: Val av allmän förskola och pedagogisk omsorg
 • Förskola:Tillståndsansökan om att driva enskild/fristående förskola
 • Grundskola & barnomsorg: Samtycke enligt PuL-personuppgiftslagen
 • Grundskola: Ansökan om lovplacering på fritids
 • Grundskola: Ansökan om skolskjuts
 • Grundskola: Inflytt från annan kommun och önskar skolgång i Strängnäs kommun
 • Grundskola: Kontaktuppgifter elev
 • Grundskola: Ledighetsansökan elev
 • Grundskola: Pedagogisk kartläggning
 • Grundskola: Skolbyte till annan skola i kommunen
 • Grundskola: Underlag för specialkost
 • Grundskola: Utflytt och folkbokföring på annan ort och därmed säga upp plats på skola i Strängnäs kommun
 • Grundskolan: Ansökan om mottagande i grundsärskolan
 • Gymnasium: Ansökan
 • Gymnasium: Ansökan om inackorderingsbidrag
 • Gymnasium: Ansökan om skolkort, resebidrag
 • Kulturskolan: Anmälan
 • Modersmålsstöd/undervisning: Ansökan
 • Modersmålsundervisning: uppsägning
 • Synpunkter
 • Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder - Ansökan
 • Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder - Uppföljning
 • Vuxenutbildning: Anmälan om prövning
 • Vuxenutbildning: Ansökan
 • Vuxenutbildning: Ansökan till samhällsorientering
 • Vuxenutbildning: Begäran om förändring av studieplan
 • Vuxenutbildningen: Ansökan till särskild utbildning för vuxna

Inloggning krävs

Du har valt ett formulär som kräver elektronisk signering. För att kunna använda e-tjänsten måste du logga in.

Till e-tjänsten × Stäng
Uppdaterad 2017-02-13 av E-tjänster

 

Personuppgiftslagen

När du skickar in en ansökan, anmälan, fråga eller annan synpunkt till Strängnäs kommun går ditt ärende till en handläggare. Vid handläggning av ärendet registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).
Läs mer om Personuppgiftslagen på datainspektionens webbplats.

 

Mina uppgifter & ärenden

Skapa ett konto för att kunna spara ett påbörjat formulär, få en kopia på din ansökan, ange hur du vill bli kontaktad och få förifyllda uppgifter. Skapa ett konto/logga in

 

Problem med att öppna en blankett?

För att kunna öppna blanketterna behöver du en PDF-läsare såsom Adobe Reader.

På grund av att vissa webbläsare använder en inbyggd förhandsgranskare kan det vara svårt att öppna några av pdf-filerna. Vi rekommenderar att du öppnar denna sida i Internet Explorer och försöker öppna filen igen.

 

Synpunkter, förslag eller önskemål?

Lämna gärna dina synpunkter och önskemål om våra digitala tjänster och blanketter till etjanster@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >