Toppbild

Kommun & politik

Strängnäs är en framtidsinriktad kommun, centralt belägen i den expansiva Mälardalen. Här förenas småstadens charm med närheten till till storstadsregionens samlade utbud av möjligheter.


Kommunens invånare bor i attraktiva tätorter som Mariefred, Stallarholmen, Strängnäs och Åkers styckebruk, eller i mindre orter med landsbygdskaraktär, var och en med sin rika historia och unika karaktär.

Var med och påverka

Du kan som medborgare på många olika sätt ta del av vad kommunen arbetar med och vad kommunfullmäktige och alla nämnder bestämmer. Du kan också påverka genom att lämna synpunkter och till exempel medborgarförslag.
Här kan du läsa Strängnäs kommuns principer för medborgardialog i styrningen. 

Pärmar i bokhylla

själshjälpsportalen

Kontakta din politiker!

Logga in på kommunens epost och intranät

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >