Toppbild

Arkiv

Kommunarkivet är Strängnäs kommuns arkivinstitution. I kommunarkivets uppdrag ingår att utöva tillsyn över hur kommunens myndigheter och bolag följer de arkivregler som gäller för hantering av allmänna handlingar samt ge råd och stöd till verksamheterna vid hanteringen av de allmänna handlingarna. Kommunarkivet tillgängliggör, vårdar och bevarar handlingar från kommunala verksamheter som tillexempel skola, socialtjänst och miljöverksamhet.

 

Utöver de kommunala handlingarna från Strängnäs kommun från 1971 och fram till idag har kommunarkivet även de kommunala handlingar som bevarats från tidigare små landskommuner och stadskommuner (från 1863 - 1970) som idag geografiskt utgör Strängnäs kommun. De kommunala handlingarna bevaras och är tillgängliga i enlighet med den grundlagsfästa handlingsoffentligheten.

 

Arkiv förvarade hos kommunarkivet

Arkiv som förvaras hos kommunarkivets finns tillgängliga via NAD - Riksarkivets Nationella Arkivdatabas. Det är en databas som är gemensam med ett flertal andra kommuner och myndigheter i Sverige. Här visas de kommunala arkivbildarna och de enskilda arkivbildarna som Strängnäs kommunarkiv förvarar.
Sök i Nationella Arkivdatabasen

  

Skolbetyg

Information och beställning av betyg.

Betygssammanställningar från Strängnäs kommunala vuxenutbildning kan beställas direkt av vuxenutbildningen. Kontaktuppgifter vuxenutbildning

 

Skolhälsovårdsjournaler

Kommunarkivet har tagit emot skolhälsovårdsjournaler i pappersformat från de kommunala skolorna i Strängnäs för elever födda 1968 till 1997. För annan skolform och elever födda efter 1997 kontakta respektive skola för mer information. Uppgifter om vaccinationer från skoltiden finns i skolhälsovårdsjournalerna.

 

Information om fastigheter

Söker du information om fastigheter och byggnadsritningar vänder du dig till samhällsbyggnadskontorets byggenhet. Beställ ritningar från bygglov- och ritningsarkivet

Ritningar eller handlingar om Strängnäs Stifts egendom förvaras inte hos Strängnäs kommuns arkiv. Kontakta Landsarkivet i Uppsala

 

Samarbeten med andra arkivinstitutioner

Kommunarkivet förvarar och tillhandahåller även handlingar från ideella föreningar som till exempel idrottsföreningar och politiska organisationer. Här har vi ett samarbete med Arkiv Sörmland. Till Arkiv Sörmland kan föreningar vända sig om man har frågor som rör arkivvård och arkivering.
Arkiv Sörmlands webbplats

 

 

Uppdaterad 2018-04-25 av Kommunarkivet

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >