Toppbild

Kommunens organisation

Politisk organisation

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Fullmäktige utser en kommunstyrelse, beslutar om vilka nämnder som ska finnas och hur arbetet mellan dem ska fördelas.

Nämnderna ansvarar för den service som kommunen ska tillhandahålla. Nämnderna fattar också beslut inom sina specifika verksamhetsområden och prioriterar hur budgeten ska fördelas inom den egna verksamheten.

 

Kontor och tjänstemän

Förvaltningen består av de tjänstemän som arbetar i kommunen och som  utför det dagliga arbetet i kommunens verksamheter. Kommunens tjänstemän utreder och förser även politikerna med beslutsunderlag och verkställer de beslut som politikerna har fattat beslut om.

Kommunens förvaltning är indelad i ett antal kontor och enheter. Dessa leds av kommundirektören som är kommunens högsta tjänsteman. 

Här kan du läsa mer om kommunens kontor och enheter

 

 

Uppdaterad 2018-03-09

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >