Toppbild

Nämnder

Sammanträde

I kommunen finns ett antal nämnder med egna specifika ansvarsområden.

Det är kommunfullmäktige som utser vilka nämnder som ska finnas, vad de ska göra och vilka mål och ekonomiska ramar som respektive nämnd har. Varje nämnd ansvarar sedan för att bedriva den kommunala verksamheten utifrån sina specifika mål och ekonomiska förutsättningar.

Nämnderna består av politiker som utses av kommunfullmäktige. Arbetet i respektive nämnd leds av en ordförande.

 

Verksamhetsnämnder:

Barn- och utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Teknik- och servicenämnden

 

Registret för politiker och nämnder hittar du via denna länk

Uppdaterad 2017-12-01

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >