Toppbild

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning i förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildningen.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

2018

2017

2016

Sammanträdesdagar

Plats: Gyllenhjelmssalen, kommunhuset Strängnäs
Tid: 18:00

2018:

23 januari  
27 februari 28 augusti
27 mars 25 september
24 april 6 november
29 maj 27 november
19 juni 18 december

 

Ordföranden

Ordförande
Maria Ehrnfelt (M)
Telefon: 070-536 15 79
E-post:maria.antropowaehrnfelt@strangnas.se

1:e vice ordförande
Torbjörn Johansson (S)
Telefon: 070-980 18 65
E-post:torbjorn.johansson@strangnas.se

2:e vice ordförande
Håkan Bertilsson (STRP)
Telefon: 0705-53 05 09
E-post:hakan.bertilsson@strangnas.se

 

Ledamöter och ersättare

Nämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.

Se lista över politiker i barn- och utbildningsnämnden

 

Uppdaterad 2018-09-18

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >